Екипът на учебен център Елит 89

Юлия Каменовска
Юлия Каменовска
 • Създател и директор на учебния център. Преподавател по математика.
 • Завършила математическа гимназия „Академик Иван Ценов“, град Враца.
 • Завършила математика в СУ „Св. Климент Охридски“, магистър.
 • Следдипломна квалификация по информатика към СУ „Св. Климент Охридски“.
 • Предишна месторабота: преподавател в Zlatarski International School.
 • Автор на дигитален курс по математика за подготовка за матура 7 клас към учебен център „Елит 89“
Надя Русева
 • Координатор учебен център.
 • Висше образование  СУ „Свети  Климент  Охридски“, специалност: Педагогика, втора специалност: Български език и литература; ФОП – Реторика.
 • Образователно-квалификационна степен: Магистър; IV ПКС.
 • Следдипломна квалификация: Информационно осигуряване на бизнеса – ХТМУ – град София.
 • Владее английски език, руски език, немски език.
 • В момента работи в 108 СУ „Никола  Беловеждов“ – град София, като Старши начален учител и Председател на МО.
 • Има различни сертификати от обучения на професионална тематика.
 • Нейните  ученици участват в различни национални състезания и се представят отлично с максимален брой точки и грамоти. Любим учител, прекрасен педагог и отличен професионалист.
 • Ангел Ангелов
 • Преподавател по английски език.
 • Завършил английска филология във Великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий“.
 • Предишна работа като Модератор на уебсайт за Конектум ЕООД.
 • Предишна работа като Библиотекар в Централната университетска библиотека за ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
 • Учил в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“.
 • Преводач на книги от английски на български.
 • Носител на редица национални награди за превод на поезия.
 • Добринка Тошева
 • Преподавател по математика.
 • Завършила математика в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Обучение по математика в училище“.
 • Дългогодишен учетел с над 10 години трудов стаж в ОУ „Захари Стоянов“ (гр. Пловдив), 140 СОУ „Иван Богоров“ (гр. София), Национална финансово-стопанска гимназия (гр. София).
 • Ирена Нецова
 • Преподавател по български език и литература.
 • Завършила СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по българска филология.
 • Подготвя кандидат-гимназисти и кандидат-студенти за матура по БЕЛ и кандидатстване в университет.