Пробни изпити 7 клас

Обща информация

Учебен център Елит 89 предлага на вниманието на всички седмокласници и техните родители организиране на пробни изпити по математика 7 клас. Изпитите се провеждат присъствено или онлайн, като желанието се заявява предварително. Има възможност за закупуване на пакет от пробни изпити по математика 7 клас, като вариантите са два – пакет от 3 пробни изпити по математика 7 клас – пакет КЛАСИК- 7 клас, на стойност 120 лева, или пакет ОПТИМА-7 клас от  5 пробни изпити по математика 7 клас  – пакет ОПТИМА- 7 клас на стойност 190 лева.
Има възможност и за провеждане на един изпит на стойност 45 лева по БЕЛ или математика.
Учебен център Елит 89 предлага на вниманието на всички седмокласници и техните родители организиране на пробни изпити по БЕЛ 7 клас. Изпитите се провеждат присъствено или онлайн, като желанието се заявява предварително. Има възможност за закупуване на пакет от пробни изпити по БЕЛ 7 клас, като вариантите са два – пакет от 3 пробни изпити по БЕЛ 7 клас – пакет КЛАСИК- 7 клас, на стойност 120 лева, или пакет от  5 пробни изпити по български език 7 клас  – пакет ОПТИМА-7 клас на стойност 190 лева.

Пакети

Пакет КЛАСИК

Математика
лв. 120
 • 3 пробни изпита

Пакет ОПТИМА

Математика
лв. 190
 • 5 пробни изпита

Пакет КЛАСИК

БЕЛ
лв. 120
 • 3 пробни изпита

Пакет ОПТИМА

БЕЛ
лв. 190
 • 5 пробни изпита
Изпрати запитване

Пробни изпити 7 клас

Пробни изпити 7 клас 1
Пробни изпити 7 клас – за успешен старт

Едно от най- големите предизвикателства пред всяко дете , на което предстои НВО е явяването на определен брой пробни изпити 7 клас. Целта, която се преследва с тези пробни изпити 7 клас е детето да усети изпитната атмосфера и особеностите, на които да обръща внимание, решавайки дадения тест.

Учебният ни център  предоставя и организира  пробни изпити 7 клас всеки от месеците януари, февруари, март, април и май от настоящата учебна година. Целта им е да се установи какво знаят учениците и какво е нивото на подготвеност за външното оценяване. Вижда се кои знания са трайни и къде имам пропуски за попълване. Освен това децата са поставени в обстановка, максимално близка до изпитната. От тях се иска  да следят времето, което им остава, решавайки даден изпит и да умеят да го разпределят правилно и рационално. Работи се върху преодоляване на стреса, като фактор, с който децата да се съобразяват и да преодоляват по- лесно. Решавайки пробни изпити 7 клас, децата мерят сили със своите връстници и успяват да усетят с какво темпо да работят по време на изпита.

Важно е учениците да се явяват на такива пробни изпити 7 клас, защото не са малко случаите, в които детето работи цялото време по Първи модул и не му стига времето да си пренесе верните отговори върху бланката за отговори. Така губи всички точки от Първи модул – на нерешените, а и на вярно решените задачи, което е шок и за родителите , и най-вече за детето. На практика явяването на такива пробни изпити 7 клас е важен фактор за кондицията на ученика и това, той да е уверен и подготвен за всеки компонент на изпита.

Пробни изпити 7 клас  за ученици на  Учебен център “Елит-89”

Пробни изпити 7 клас 2
Пробни изпити 7 клас – в библиотеката

Децата, които са на курсове по математика към нашата школа, правят  изпитите в групата, която посещават. Ако детето е записано само  по единия предмет в школата, то може да се запише за изпит и по другия предмет на обявените на сайта телефони или на [email protected]. Таксата за явяване на пробен изпит, когато детето не посещава курса е 40 лв. Всички деца, които са записани на курс по математика, правят пробни изпити 7 клас по математика БЕЗПЛАТНО.

Пробни изпити 7 клас за външни деца

Външни деца, които искат да се явят на пробни изпити 7 клас по математика в “Учебен център Елит-89” могат  да се запишат, като позвънят на тел: 0888002475 или като попълнят нашата електронна форма . Таксата за явяване на пробен изпит за деца, които не посещават курсове в Образователен център “Елит-89”, е 40 лв. Може да се  направи и пакетно плащане на всичките 10 пробни изпити 7 клас / 5 пробни изпити 7 клас по математика и 5 пробни изпити 7 клас по български език/, като така се ползва 3% отстъпка върху цялата сума. Плащането може да бъде направено по банков път на следната банкова сметка:

Първа Инвестиционна банка:    IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17
Титуляр : Учебен център Елит-89
Като основание за превода се записват трите имена на детето и за кой изпит се явява – дата и учебен предмет
Като основание за превода се записват трите имена на детето и за кой изпит се явява – дата и учебен предмет

График за провеждане на пробни изпити 7 клас  офис Дружба1:

Пробни изпити 7 клас 3
Пробни изпити 7 клас – усилено учене
 • Пробни изпити 7 клас математика:
 • Пробни изпити 7 клас  български език:

График за провеждане на пробни изпити 7 клас  офис Дървеница

 • Пробни изпити 7 клас математика:
 • Пробни изпити 7 клас  български език:   

График за провеждане на пробни изпити 7 клас  офис Люлин:

 • Пробни изпити 7 клас  математика:
 • Пробни изпити 7 клас  български език: 

ВАЖНО! В школата пробни изпити 7 клас по математика или БЕЛ се провеждат ПРИСЪСТВЕНО от 9.00 ч, освен ако не е изрично упоменат друг начален час. Изпитите се провеждат по график на адресите на учебния център в квартали Дружба, Люлин и Дървеница. Задължително проверете в кой от офисите има изпит за определена дата. Регистрацията за пробни изпити 7 клас по математика или БЕЛ става чрез обаждане по телефон 0888002475  и превод на таксата по  банковата сметка, дадена по- горе.

РЕГИСТРАЦИЯ за пробни изпити 7 клас .
Регистрацията се уточнява по телефона и е е възможна до изчерпване на местата /15 за дадена дата/ .
Регистрацията за пробни изпити 7 клас се смята за успешна след преведена такса.
Не се изпраща потвърждение по имейл след успешна регистрация за пробни изпити 7 клас , такава може да се потвърди по телефона.
Регистрираните ученици за пробни изпити 7 клас се явяват направо на изпита на избраната дата след предварителна уговорка за свободно място.

Формат на  провежданите пробни изпити 7 клас по математика :

Пробни изпити 7 клас 4
Пробни изпити 7 клас – бъдете готови с нас
 • Пробни изпити 7 клас по математика се провеждат присъствено по формата на изпита по математика за НВО в края на 7. клас.Изпитът съдържа общо 23 задачи.Продължителността  е 150 минути. Състои се от 18 задачи, които са със избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;2 задачи със свободен , 3 задачи със свободен отговор – учениците трябва да аргументират решенията си. Организираните пробни изпити 7 клас по математика са изготвени и се проверяват от  преподаватели на учебен център ЕЛИТ – 89.
 • Проверката на положените пробни изпити 7 клас по математика на учениците се извършва по критериите на МОН, с определените за това точки и превръщането им в оценка, според дадената от министерството скала.
 • Резултатите от съответните пробни изпити 7 клас по математика изпит се обявяват до 10 работни дни след провеждането им, като се изпращат на мейл, предварително, предоставен и записан в школата  преди изпита .На учениците се изпращат и ключ с верните отговори и за математиката – подробно разписани решения на задачите от 2 модул, след вече положен изпит.

Формат на  провежданите пробни изпити 7 клас по български език :

 • Пробни изпити 7 клас по БЕЛ се провеждат присъствено по формата на изпита по БЕЛ за НВО в края на 7. клас.
 • Решаване на  тест с общо 26 задачи. Времетраенето е 150 минути.
 •  Видовете задачи са: 18 задачи с избираем  отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, 6 задачи с кратък свободен отговор, 1 задача с разширен свободен отговор и  1 задача за създаване на текст. Първи модул 60 минути, а втори 90. Максималният брой точки от изпита е 100 точки. Организираните пробни изпити 7 клас по БЕЛ са изготвени и се проверяват от  преподаватели на учебен център ЕЛИТ – 89.

Проверката на положените пробни изпити 7 клас по БЕЛ на учениците се извършва по критериите на МОН, с определените за това точки и превръщането им в оценка, според дадената от министерството скала.
Резултатите от съответните пробни изпити 7 клас по БЕЛ изпит се обявяват до 10 работни дни след провеждането им, като се изпращат на мейл, предварително, предоставен и записан в школата  преди изпита .На учениците се изпращат и ключ с верните отговори, след вече положен изпит.
За допълнителна информация: имейл  [email protected]
Която и от датите да изберете за нашите  пробни изпити 7 клас, бъдете сигурни, че едни от най-добрите специалисти са подготвили темите и със сигурност ще ви бъдат дадени важни насоки и препоръки за оставащите дни до изпитите.

Пробни изпити 7 клас

Пробни изпити 7 клас за ученици на Учебен център “Елит-89”

Пробни изпити 7 клас за външни деца

Формат на провежданите пробни изпити 7 клас по математика

Формат на провежданите пробни изпити 7 клас по български език