Инвестирай в бъдещето на детето си!

Курсове по математика за 9 клас

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА 9 КЛАС ПОДГОТОВКА ЗА НВО
 1. Класическа вероятност
 2. Функции
 3. Системи линейни уравнения с две известни
 4. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни
 5. Подобни триъгълници
 6. Рационални неравенства
 7. Метрични зависимости между отсечки
 8. Тригонометрични функции на остър ъгъл.

Финансови условия и такси

Стойността на курса по математика за 9 клас може да се заплати еднократно или на пет вноски по следния график:
През I и II срок /от 15 септември до 30 юни/ – 120 уч.ч. (30 занятия по 4 учебни часа): Такса 1550 лева
При записване и запазване на място за  учебен предмет математика се внася депозит в размер на 100 лева, който се приспада от последната вноска.

 • І вноска:  290 лв. – до 5 септември
 • II вноска: 290 лв. – до 5 октомври
 • III вноска:290 лв. – до 5 ноември
 • IV вноска:290 лв. – до 5 януари
 • V вноска: 290 лв. – до 5 март

За два учебни  предмета / БЕЛ и МАТЕМАТИКА / през  I и II срок /от 25 септември до 30 юни / 240 уч.ч. (60 занятия по 4 учебни часа)

Такса: 3100 лв. – за БЕЛ и МАТЕМАТИКА

Депозит 100 лева.

 Възможност за плащане на шест вноски:

 • І вноска:  500 лв. –  до 5 септември
 • II вноска :500 лв – до 5 октомври
 • ІII вноска:500 лв. – до 5 ноември
 • ІV вноска:500 лв. – до 5 януари
 • V вноска: 500лв. – до 5 февруари
 • VI вноска:500 лв. – до 5 март

 По време на курса ще се провеждат 5 пробни изпита, които са
включени в часовете! При необходимост учениците могат да посещават
извънредни часове, които се заплащат допълнително.

Отстъпки:

Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

 • при заплащане на цялата сума за годината– 5% отстъпка от таксата
 • 5% отстъпка за варианта “Водя приятел”
 • При записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те посещават  yчебния център едновременно:

– второто дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

– третото дете ползва 10% отстъпка от такса „Обучение”

 • при ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученика ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”
 • Забележка: Курсистът ползва само една от възможните отстъпки.

Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 юни всяка предходна учебна година за следващата.

Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:           IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

Като основание се записват трите имена на детето и курсът, за който се заплаща. При въпроси, моля позвънете на тел 0888002475