Курсове по математика за 9 клас

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА 9 КЛАС ПОДГОТОВКА ЗА НВО
 1. Класическа вероятност
 2. Функции
 3. Системи линейни уравнения с две известни
 4. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни
 5. Подобни триъгълници
 6. Рационални неравенства
 7. Метрични зависимости между отсечки
 8. Тригонометрични функции на остър ъгъл.

Финансови условия и такси

Стойността на курса по  МАТЕМАТИКА  9 клас може да се заплати еднократно или на шест равни вноски по следния график:

 Курса по МАТЕМАТИКА  през I и II срок /от 25 септември до 15 юни/ – 120 уч.ч. (30 занятия по 4 учебни часа):    1260 лева

 При заявление за запазване на място от 1 юни предходната
учебна година  100 лв. депозит за един курс , който депозит се приспада
от първата вноска:

 • І вноска: 210 лв. –  до 5 септември
 • ІI вноска: 210 лв. – до 5 октомври
 • ІІІ вноска: 210 лв. – до 5 ноември
 • ІV вноска: 210 лв. – до 5 януари
 • V вноска: 210 лв. – до 5 февруари
 • VI вноска: 210 лв. – до 5 март

 За два учебни  предмета / БЕЛ и МАТЕМАТИКА / през  I и II
срок /от 25 септември до 15 юни / 240 уч.ч. (60 занятия по 4 учебни
часа)

 Такса: 2520 лв. – за БЕЛ и МАТЕМАТИКА

  Възможност за плащане на шест вноски:

 • І вноска: 420 лв. –  до 5 септември
 • ІI вноска: 420 лв. – до 5 октомври
 • ІІІ вноска: 420 лв. – до 5 ноември
 • ІV вноска: 420 лв. – до 5 януари
 • V вноска: 420 лв. – до 5 февруари
 • VI вноска: 420 лв. – до 5 март

 По време на курса ще се провеждат 5 пробни изпита, които са
включени в часовете! При необходимост учениците могат да посещават
извънредни часове, които се заплащат допълнително.

Отстъпки:

Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

 • при заплащане на цялата сума за годината– 5% отстъпка от таксата
 • 5% отстъпка за варианта “Водя приятел”
 • При записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те посещават  yчебния център едновременно:

– второто дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

– третото дете ползва 10% отстъпка от такса „Обучение”

 • при ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученика ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”
 • Забележка: Курсистът ползва само една от възможните отстъпки.

Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 юни всяка предходна учебна година за следващата.

Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:           IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

Като основание се записват трите имена на детето и курсът, за който се заплаща. При въпроси, моля позвънете на тел 0888002475