Уроци по математика за 7 клас

Уроци по математика за 7 клас

Уроци по математика 7 клас, Елит 89

Частни уроци по математика 7 клас

Един от най важните, основни , но трудни предмети в училище неизменно си остава математиката. Всеки помни моменти от детството си с трудни домашни, с големи чертежи и страх от тежки контролни. Факт е, че математиката е трудна, но също така важна, защото е компонент от всеки изпит за прием в гимназия и в доста университети.

  • Нуждата от частни уроци 7 клас по математика?

Ако сме дете, което се опитва само да се бори и мъчи да преодолява пропуск или липса на знания в определен тип задачи, да ще ни е трудно.

Ако сме зает родител, бързащ за работа, нямащ време, пак е трудно – вечер след работа да наваксват материала с децата си, защото  в доста случаи са го забравили самите те.

Можем да ви помогнем в тази ситуация. Всеки от нашите подготвени математици може да окаже съдействие с частни уроци по математика за определения клас.

Учебен център „ Елит 89“ предлага на  родителите и техните деца частни уроци по математика за всички класове. Занятията стартират при утвърден с ръководството график .

За децата от цялата страната предлагаме дистанционните варианти на  частни уроци по математика, а за София присъствените. Цели да се да се усетят всички техни пропуски и слаби моменти в  усвояването на учебния материал.

Детето се чувства спокойно, обгрижено, с което  се постига най- добрата кондиция за учене.

Ако изберете частни уроци по математика за 7 клас в учебен център Елит 89,  бъдете сигурни, че специалистите са добре подготвени преподаватели, търпеливи, добронамерени  с голям опит  и имащи отлични представяния на децата на изпити .Избирайки частни уроци по математика в Елит 89, бъдете уверени , че преподавателите работят с най- новите учебни материали, такива, които са доказано методически добри.

Дават се задължително домашни работи, които се изискват от учениците и се коментират и допълват при всяко следващо занятие.

  • Дигитални курсове по математика

Те се предлагат като готов продукт и алтернативен вариант на частни уроци по математика за деца с плаващо свободно време, за които не е удачен фиксиран график на занятията. Подчертаваме, че това са видеа, записани върху работа със сборници, надграждащи уроците в училище. Не са повторение на отделните уроци, а са по- високо ниво на подготовка. Те са с достатъчна продължителност, за да бъдат разбрани и усвоени, и текстовите задачи, и геометричните, а също и останалите типове задачи, учени в 7 клас.

Учебният център предлага частни уроци по математика за 7 клас при такса 60 лв. за 90-минутно занятие. Таксите се предплащат по банков път за следващия календарен месец  по сметката на учебния център:                    

Първа Инвестиционна банка   IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

Ще се радваме да запишете Вашето дете при нас и ще се раздадем максимално, за да израсне то по математика, посещавайки  уроците по математика при нас, да добие увереност, да постигне максимален резултат на изпита, за който се готви и да успее да постигне своята цел.

Радваме се, когато   деца, които са посещавали частни уроци по математика за 7 клас  в Елит 89, след това препоръчват школата на свои близки – братя, сестри или приятели . Това за нас е най- голямата награда и морално удовлетворение.