Курсове по математика за 4 клас

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4 КЛАС ПОДГОТОВКА ЗА НВО

1.Числата до 100. Събиране и изваждане.
2. Умножение и деление с едноцифрено число. Текстови задачи.
3. Геометрични фигури. Измерване.
4. Естествени числа.
5. Окръжност. Римски цифри.
6. Събиране и изваждане на естествените числа без преминаване.
7. Намиране на неизвестен умалител, неизвестно умаляемо.
8. Измерване и чертаене на ъгъл. Геометрични задачи.
9. Събиране на естествените числа с преминаване.
10. Изваждане на естествените числа с преминаване.
11. Куб. Правоъгълен паралелепипед.
12. Пробна матура.
13. Умножение на многоцифрено число с едноцифрено число.

Частни уроци по математика за 4 клас - ЕЛИТ 89

14. Умножение на естествените числа с едноцифрено число.
15. Математическо кенгуру.
16. Лице на правоъгълник.
17. Деление на многоцифрено число с едноцифрено.
18. Деление на естествените числа с едноцифрено число.
19. Намиране на неизвестно делимо, неизвестен делител.
20. Пробна матура.
21. Умножение на многоцифрени числа с двуцифрено число.
22. По- сложни задачи върху умножение на многоцифрени числа с двуцифрено число.
23. Деление на многоцифрени числа с двуцифрено число.
24. По- сложни задачи върху деление на многоцифрени числа с двуцифрено число
25. Деление с двуцифрено число на числата след 1000 .
26. Решаване на по- сложни задачи .
27. Пробна матура .
28.Самостоятелно  решаване на текстови задачи.
29. Естествените числа. Събиране и изваждане .
30. Умножение и деление с едноцифрено и двуцифрено число .
31. Сравняване. Текстови задачи .
32. Геометрични задачи .
33. Пробна матура.
34. Математическо състезание върху текстови задачи.


Курсове по математика за 4 клас - Финансови условия

Курсове по математика 4 клас

КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4 КЛАС – Такси и отстъпки

Стойността на курса по  МАТЕМАТИКА  може да се заплати

еднократно или на четири вноски по следния график:

През I и II срок /от 25 септември до 30 май/ – 90 уч.ч.

При заявление за запазване на място от 1 юни предходната учебна година  100 лв. депозит за един курс, с последващи вноски

 Такса 1100 лева.

 • І вноска: 250 лв. –  до 5 септември
 • ІI вноска: 250 лв. – до 5 ноември
 • ІІІ вноска: 250 лв. – до 5 януари
 • IV вноска: 250 лв. – до 5 март

За два учебни  предмета / БЕЛ и МАТЕМАТИКА / през  I и II срок / от 25 септември до 30 май / 180 уч.ч. (90  учебни часа на предмет). При записване се внася депозит в размер на 200 лева с последващи 5 вноски.

Такса: 2200 лв. – за БЕЛ и МАТЕМАТИКА

Възможност за плащане на 5 вноски:

 • І вноска:  400 лв. –  до  5 септември
 • ІI вноска: 400 лв. – до 5 ноември
 • ІІІ вноска:400 лв. – до 5 януари
 • ІV вноска:400 лв. – до 5 март
 • V вноска: 400 лв. – до 5 април

В края на курса ще се проведат 3 пробни изпита, които са включени в часовете! При необходимост учениците могат да посещават извънредни часове, които се заплащат допълнително.

Отстъпки:

Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

 • при заплащане на цялата сума за годината– 5% отстъпка от таксата
 • 5% отстъпка за варианта “Водя приятел”
 • При записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те посещават  yчебния център едновременно:

– второто дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

– третото дете ползва 10% отстъпка от такса „Обучение”

 • при ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученика ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”
 •      Забележка: Курсистът ползва само една от възможните отстъпки.

Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 юни всяка предходна учебна година за следващата.

Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:           IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

Като основание се записват трите имена на детето и курсът, за който се заплаща. При въпроси, моля позвънете на тел 0888002475