Курсове по английски език

Курсовете по  английски език са разработени за тези от вас, които искат да изградят и подобрят уменията  си за използване езика в своето ежедневие. Темите,  които са обхванати  в поредицата от курсове по английски език, са свързани с приятелски срещи, обикновени разговори, пътешествия и различни ежедневни дейности.

Всички курсове по английски език за възрастни или деца предлагаме в присъствена форма или ONLINE

През целия обучителен процес получавате  обратна връзка, за да добиете представа как напредвате.

В нашите курсове по английски език се тренират реални ситуации, които човек среща в своето ежедневие или на работа.

Курсовете по английски език за начинаещи са разработени за хора, които абсолютно отначало започват изучаване на  езика. Те искат да добият основни  знания и умения по него. Курсове по английски език  са подходящи  и за хора, които са учили, но са забравили с времето английски език които са така важни за постигането на напредък.

В края на нивото от избраните курсове по английски език  ще сте добили  познания за четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране). В часовете се говори предимно  на английски, което ще допринесе за усвояването на типичните за езика конструкции в избраните курсове по английски език-  бързо и естествено. Това ще допринесе за преодолеете езиковата бариера и да общувате естествено. Така в предлаганите от учебен център Елит 89 курсове по английски език ще добиете реални умения .

Целите на организираните от Учебен център Елит 89 курсове по английски език са да ви помогне за усвояване на:

Курсове по английски език 1-ефективни
Курсове по английски език -най-добро качество
 • начални умения при разговор;
 • използване на базови думи и изрази;
 • най-основните граматически структури;
 •  правилно писане на думи и изрази, използвани в ежедневна употреба;
 • правилно произношение при четене и говорене.

Методи, използвани в предлаганите от нас курсове по английски език

 •  Интересни теми за научаване на  граматиката;
 • Постоянна комуникация в групата;
 • Постепенно въвеждане на нови граматически структури и лексика;
 • Ролеви игри, от реални ежедневни ситуации;
 • Даваме възможност за  онлайн обучение, което дава възможност за учене от дистанция

Резултати при завършване на организираните от нас курсове по английски език

Курсове по английски език 2-полезни
Курсове по английски език -най-търсени

След завършване на даден курс от поредицата курсове по английски език ще можете:

 • да водите кратки разговори;
 • да имате правилно произношение;
 • да надпишете кратък текст, имейл или пост в социална мрежа.;
 • да разпознавате най-често използвана лексика;
 •  ще можете да извлечете основната идея от даден текст.

Ползите от курсове по английски език

Ползите от курсове по английски език за начинаещи  касаят най-чести ситуации, в които попада човек. След успешно завършване на курса от поредицата курсове по английски език вие ще можете:

 •  уверено водите разговор по време на екскурзия в чужбина;
 • да разбирате текстове на английски език;
 • да прескочите  езиковата бариера, като това е фундамент, върху който ще надграждате уменията си.

Видове курсове по английски език за възрастни:

Курсове по английски език 3- предпочитани
Курсове по английски език -подходящи за възрастни

– курсове по английски език ниво А1

– курсове по английски език ниво А2

– курсове по английски език ниво В1

– курсове по английски език ниво В2

– курсове по английски език ниво С1

– курсове по английски език ниво С2

-Курсове по бизнес английски език

Видове курсове по английски език за деца:

Курсове по английски език 4-най-търсени
Курсове по английски език -подходящи за деца

Курсове по английски език за 1 клас;

Курсове по английски език за 2 клас;

Курсове по английски език за 3 клас;

Курсове по английски език за 4 клас;

Курсове по английски език за 5 клас;

Курсове по английски език за 6 клас;

Курсове по английски език за 7 клас;

Курсове по английски език за 8 клас;

Курсове по английски език за 9 клас;

Курсове по английски език за 10 клас;

Курсове по английски език за 11 клас;

Курсове по английски език за 12 клас.

Атмосферата, която цари е творческа, спокойна , целяща максимално да способства за творческата нагласа на децата и тяхната добра кондиция за учене.

Ако изберете курсове по английски език, бъдете сигурни, че специалистите са добре подготвени начални преподаватели, търпеливи, добронамерени  с голям опит .Организираните курсове по английски език може да са присъствени или дистанционни за децата, извън София.

Ако изберете курсове по английски език за определен клас, бъдете уверени , че преподавателите работят с най- новите учебни материали и такива, които са доказано методически добри.

 

Целите на организираните от Учебен център Елит 89  курсове по английски език са да ви помогне за усвояване на:

Методи, използвани в предлаганите от нас курсове по английски език

Резултати при завършване на организираните от нас курсове по английски език

Ползите от курсове по английски език

Видове курсове по английски език за възрастни:

Видове курсове по английски език за деца: