Уроци по български език за 11 клас

Частни уроци по български език за 11 клас

Уроци по български език за 11 клас
Уроци по български език за 11 клас, Учебен център Елит 89

Съдържание на темите по български език 11 клас

Уроци по български език за 11 клас, Учебен център Елит 89
Уроци по български език за 11 клас, Учебен център Елит 89

В частните уроци по български език за 11 клас учителите допълват наученото в часовете и разширяват знанията на учениците. Идеята е да се надградят знанията от училище и да се попълнят онези слаби моменти, които биха затруднили децата по време на изпита.Задължително учителите дават в края на всяко занятие домашна работа за проверка и оценка. Така се проследява развитието на всеки отделен ученик и неговият ръст в знанията.

Учебният център предлага частни уроци по български език  за ученици от всички класове при такса 60 лв. за 90-минутно занятие. Таксите се предплащат по банков път за следващия календарен месец  по сметката на учебния център:                    

Първа Инвестиционна банка   IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

Радваме се, когато   деца, които са посещавали частни уроци по математика в Елит 89, след това препоръчват школата на свои близки – братя, сестри или приятели . Това за нас е най- голямата награда и морално удовлетворение.