Уроци по български език за 12 клас

Частни уроци по български език за 12 клас

Частни уроци по български език за 12 клас

Частни уроци по български език за 12 клас, Учебен център Елит 89
Частни уроци по български език за 12 клас, Учебен център Елит 89

Съдържание на учебният материал по БЕЛ 12 клас

Теми от учебно-изпитната програма по български език за 12 клас

 • Текстът в различните социокултурни сфери

 • Текстът и речевата ситуация

 • Структурна организация на текста

 • Жанрови и стилови характеристики на текста

 • Книжовноезикови норми (правописна, граматична, лексикална, пунктуационна)

 • Стилистична грешка и стилистичен ефект

 • Аргументативен и стандартизиран текст

Теми от учебно-изпитната програма по литература за ДЗИ

 • Родното и чуждото

  • „Железният светилник“ (Д. Талев)

  • „Бай Ганьо журналист“ (А. Константинов)

  • „Балкански синдром“ (Ст. Стратиев)

 • Миналото и паметта

  • „Паисий“ (Ив. Вазов)

  • „История“ (Н. Вапцаров)

  • „Ноев ковчег“ (Й. Радичков)

 • Обществото и властта

  • „Борба“ (Хр. Ботев)

  • „Андрешко“ (Елин Пелин)

  • „Приказка за стълбата“ (Хр. Смирненски)

 • Животът и смъртта

  • „До моето първо либе“ (Хр. Ботев)

  • „Новото гробище над Сливница“ (Ив. Вазов)

  • „Крадецът на праскови“ (Ем. Станев)

 • Природата

  • „При Рилския манастир“ (Ив. Вазов)

  • „Градушка“ (П. Яворов)

  • „Спи езерото“ (П. П. Славейков)

 • Любовта

  • „Аз искам да те помня все така“ (Д. Дебелянов)

  • „Колко си хубава!“ (Хр. Фотев)

  • „Посвещение“ (П. Дубарова)

 • Вярата и надеждата

  • „Спасова могила“ (Елин Пелин)

  • „Молитва“ (А. Далчев)

  • „Вяра“ (Н. Вапцаров)

 • Трудът и творчеството

  • „Ветрената мелница“ (Елин Пелин)

  • „Песента на колелетата“ (Й. Йовков)

  • „Балада за Георг Хених“ (В. Пасков)

 • Изборът и раздвоението

  • „Две души“ (П. Яворов)

  • „Потомка“ (Ел. Багряна)

  • „Честен кръст“ (Б. Христов)

Учебният център предлага частни уроци по български език  за ученици от всички класове при такса 60 лв. за 90-минутно занятие. Таксите се предплащат по банков път за следващия календарен месец  по сметката на учебния център:                    

Първа Инвестиционна банка   IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

Ще се радваме да запишете Вашето дете при нас и ще се раздадем максимално, за да израсне то по български език , посещавайки  уроците по БЕЛ при нас, да добие увереност, да постигне максимален резултат на изпита, за който се готви и да успее да постигне своята цел.

Частни уроци по български език за 12 клас, Школа Елит 89
Частни уроци по български език за 12 клас, Школа Елит 89