Инвестирай в бъдещето на детето си!

Курсове по математика за 12 клас

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 12 КЛАС ПОДГОТОВКА ЗА ДЗИ
Статистика
 1. Групиране на данни
 2. Хистограма и полигон
 3. Таблица и графично представяне на акумулаторните честоти
 4. Средна аритметична стойност. Преговор с допълнение
 5. Характеристики на разсейването
 6. Вероятност и статистическа честота
 7. Оценяване на неизвестен дял в генерална съвкупност чрез извадки
 8. Практически задачи. Упражнение
Уравнения
 1. Модулни уравнение от вида |ax2 + bx + c|= m
 2. Основни показателни уравнения
 3. Показателни уравнения, свеждащи се чрез полагане до квадратни уравнения
 4. Основни логаритмични уравнения
 5. Логаритмични уравнения, свеждащи се чрез полагане до квадратни
 6. Решаване на уравнения от вида sin x = a
  решаване на уравнения от вида cos x = a
 7. Решаване на основни тригонометрични уравнения tg x = a и cotg x = a
 8. Тригонометрични уравнения, които се свеждат до квадратни
 9. Приложение на тригонометрията за решаване на геометрични задачи
 10. Обобщение на темата “Уравнения”
Неравенства
 1. Модулни неравенства от вида |ax2 + bx + c| <(>)m
 2. Ирационални неравенства от вида ax2 + bx + c < mx + n (f (x) < g(x))
 3. Ирационални неравенства от вида ax2 + bx + c < mx + n (f (x) > g(x))
 4. Основни показателни неравенства
 5. Основни логаритмични неравенства
Екстремални задачи
 1. Линейна и квадратна функция. Най-голяма и най-малка стойност
 2. Основни елементарни неравенства
 3. Екстремални задачи в алгебрата
 4. Екстремални задачи в планиметрията
 5. Практически задачи за намиране на най-голяма и най-малка стойност на елементарни функции
 6. Графични модели при решаване на екстремални задачи
Изходно ниво
 1. Статистика.Преговор
 2. Уравнения
 3. Неравенства
 4. Екстремални задачи

Профилирана подготовка

1/Математически анализ
2/Геометрични модели
3/Емпирични разпределения
4/Елементи от комбинаториката
5/Вероятности и анализ на данни
6/Случайна величина
7/Биномно разпределение
8/Нормално разпределение
9/Статистически изводи
10/Линеен модел на корелационна зависимост

Финансови условия и такси

Стойността на курса по МАТЕМАТИКА може да се заплати еднократно или на шест вноски, както следва:

I и II срок /от 28 септември до 20 май / - 130 уч.ч.

 Такса: 1800 лв. – само за МАТЕМАТИКА възможност за плащане на шест вноски по 300 лв.

 Стойността на курса по БЕЛ и МАТЕМАТИКА може да се заплати еднократно или на шест вноски по 600 лв.

Такса: 3600 лв. – за БЕЛ и МАТЕМАТИКА (от 05.09. до 05.04.).

 Програма: един път в седмицата по 4 учебни часа от 45 минути за един предмет.

 По време на курса ще се провеждат 5 пробни изпита, които са включени в часовете! При необходимост учениците могат да посещават извънредни часове, които се заплащат допълнително.

Отстъпки:

Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

 • при заплащане на цялата сума за годината– 5% отстъпка от таксата
 • 5% отстъпка за варианта “Водя приятел”
 • При записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те посещават  yчебния център едновременно:

– второто дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

– третото дете ползва 10% отстъпка от такса „Обучение”

 • при ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученика ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”
 • Забележка: Курсистът ползва само една от възможните отстъпки.

Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 юни всяка предходна учебна година за следващата.

Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:           IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

Като основание се записват трите имена на детето и курсът, за който се заплаща. При въпроси, моля позвънете на тел 0888002475