Уроци по български език за 4 клас

      Частни уроци по български език за 4 клас

Уроци по български език за 4 клас

Частни уроци по български език за 4 клас
Частни уроци по български език за 4 клас

Частни уроци по български език за 4 клас

Един от най важните и основни  предмети в училище е българският език. Родният език трябва да се знае, да се владее писмено и говоримо. В редица случаи часовете  в училищния курс по български език и литература не са достатъчни. Явява се необходимост от допълнителна работа.

  • Нуждата от частни уроци по български език и литература за 4 клас?

Ако сме дете, което се опитва само да се бори и мъчи да преодолява пропуск или липса на знания в определен тип учебна материя, да ще ни е трудно.

Ако сме зает родител, бързащ за работа, нямащ време, пак е трудно – вечер след работа да наваксват материала с децата си, защото  в доста случаи са го забравили самите те.

Можем да ви помогнем в тази ситуация. Всеки от нашите подготвени преподаватели може да окаже съдействие с частни уроци по БЕЛ за определения клас.

Решението – помощ с уроците по български език и литература за 4 клас

Учебен център „ Елит 89“ предлага на  родителите и техните деца частни уроци по български език и литература за всички класове. Занятията стартират при утвърден с ръководството график .

За децата от цялата страната предлагаме дистанционните варианти на  частни уроци по български език и литература  за 4 клас.

Детето се чувства спокойно, обгрижено, с което  се постига най- добрата кондиция за учене.

Дават се задължително домашни работи, които се изискват от учениците и се коментират и допълват при всяко следващо занятие.

Учебният център предлага частни уроци по български език и литература  за ученици от всички класове при такса 50 лв. за 90-минутно занятие. Таксите се предплащат по банков път за следващия календарен месец  по сметката на учебния център:

Първа Инвестиционна банка   IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

Радваме се, когато   деца, които са посещавали частни уроци по български език и литература  в Елит 89, след това препоръчват школата на свои близки – братя, сестри или приятели . Това за нас е най- голямата награда и морално удовлетворение.

 
 

Частни уроци по български език за 4 клас
Частни уроци по български език за 4 клас