Курсове по математика за 6 клас

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6 КЛАС ПОДГОТОВКА ЗА НВО

1. Степенуване.
2. Степенуване с естествен показател.
3. Свойства на  степенния показател.
4. Рационални числа.
5. Изобразяване върху числовата ос.
6. Абсолютна стойност.
7. Действие с рационалните числа.
8. Текстови задачи.
9. Декартова координатна система. Питагорова теорема
10. Пропорции.

 1. Пропорции.
 2. Представяне на данни.
 3. Средноаритметично на числа.
 4. Цели изрази.
 5. Геометрични фигури и тела.
 6. Ръбести и ротационни тела.
 7. Магически квадрати и аритметични ребуси.
 8.  Комбинаторика. Вероятности и статистика

Финансови условия и такси

Стойността на курса по  МАТЕМАТИКА  за 6 клас може да се заплати еднократно или на пет равни вноски по следния график:

Курса по МАТЕМАТИКА  през I и II срок /от 25 септември до 20 юни/ – 110 уч.ч. (33 занятия по 3 учебни часа + 1 час ):  1100 лв.

 

     При заявление за запазване на място от 1 юни предходната учебна година  100 лв. депозит за един курс , който депозит се приспада от първата вноска:

 

 • І вноска: 220 лв. –  до 5 септември
 • ІI вноска: 220 лв. – до 5 октомври
 • ІІІ вноска: 220 лв. – до 5 ноември
 • ІV вноска: 220 лв. – до 5 януари
 • V вноска: 220 лв. – до 5 февруари

     За два учебни  предмета / БЕЛ и МАТЕМАТИКА / през  I и II срок /от 25 септември до 20 юни / 220 уч.ч. (66  занятия по 3 учебни часа + 2 часа )

 

     Такса: 2200 лв. – за БЕЛ и МАТЕМАТИКА

 

     Възможност за плащане на пет вноски:

 

 • І вноска: 440 лв. –  до 5 септември
 • ІI вноска: 440 лв. – до 5 октомври
 • ІІІ вноска: 440 лв. – до 5 ноември
 • ІV вноска: 440 лв. – до 5 януари
 • V вноска: 440 лв. – до 5 февруари

По време на курса по математика за 6 клас ще се провеждат 5 пробни изпита, които са включени в часовете! При необходимост учениците могат да посещават извънредни часове, които се заплащат допълнително.

Отстъпки:

Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

 • при заплащане на цялата сума за годината– 5% отстъпка от таксата
 • 5% отстъпка за варианта “Водя приятел”
 • При записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те посещават  yчебния център едновременно:

– второто дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

– третото дете ползва 10% отстъпка от такса „Обучение”

 • при ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученика ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”
 •      Забележка: Курсистът ползва само една от възможните отстъпки.

Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 юни всяка предходна учебна година за следващата.

Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:           IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

Като основание се записват трите имена на детето и курсът, за който се заплаща. При въпроси, моля позвънете на тел 0888002475