Курсове по математика за 6 клас

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6 КЛАС ПОДГОТОВКА ЗА НВО

1. Степенуване.
2. Степенуване с естествен показател.
3. Свойства на  степенния показател.
4. Рационални числа.
5. Изобразяване върху числовата ос.
6. Абсолютна стойност.
7. Действие с рационалните числа.
8. Текстови задачи.
9. Декартова координатна система. Питагорова теорема
10. Пропорции.

 1. Пропорции.
 2. Представяне на данни.
 3. Средноаритметично на числа.
 4. Цели изрази.
 5. Геометрични фигури и тела.
 6. Ръбести и ротационни тела.
 7. Магически квадрати и аритметични ребуси.
 8.  Комбинаторика. Вероятности и статистика

Финансови условия и такси

Стойността на курса по математика за 6 клас може да се заплати еднократно или на четири вноски по следния график:
През I и II срок /от 15 септември до 30 юни/ – 110 уч.ч. (37 занятия по 3 учебни часа):

Такса 1300 лева
При записване и запазване на място за  учебен предмет БЕЛ се внася депозит в размер на 100 лева с последващи 4 вноски.

 • І вноска: 300 лв. – до 5 септември
 • II вноска: 300 лв. – до 5 ноември
 • III вноска: 300 лв. – до 5 януари
 • IV вноска: 300 лв. – до 5 март

 За два учебни  предмета / БЕЛ и МАТЕМАТИКА / през  I и II срок /от 25 септември до 30 юни / 220 уч.ч. (74 занятия по 3 учебни часа)

Такса: 2600 лв. – за БЕЛ и МАТЕМАТИКА

При записване и запазване на място за 2 учебни предмета се внася депозит в размер на 200 лева с последващи 5 вноски.

 Възможност за плащане на пет вноски:

 • І вноска: 480 лв. –  до 5 септември
 • ІI вноска: 480 лв. – до 5 ноември
 • ІІІ вноска: 480 лв. – до 5 януари
 • ІV вноска: 480 лв. – до 5 февруари
 • V вноска: 480 лв. – до 5  март

По време на курса по математика за 6 клас ще се провеждат 5 пробни изпита, които са включени в часовете! При необходимост учениците могат да посещават извънредни часове, които се заплащат допълнително.

Отстъпки:

Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

 • при заплащане на цялата сума за годината– 5% отстъпка от таксата
 • 5% отстъпка за варианта “Водя приятел”
 • При записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те посещават  yчебния център едновременно:

– второто дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

– третото дете ползва 10% отстъпка от такса „Обучение”

 • при ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученика ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”
 •      Забележка: Курсистът ползва само една от възможните отстъпки.

Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 юни всяка предходна учебна година за следващата.

Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:           IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

Като основание се записват трите имена на детето и курсът, за който се заплаща. При въпроси, моля позвънете на тел 0888002475