Курсове по български език за 8 клас

Курсове по български език за 8 клас

Курсове по български език за 8 клас
Курсове по български език за 8 клас

Учебно  съдържание на курсове по Български език и литература за 8 клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
1. Език, текст, общуване. Книжовен език
2. Функционални стилове на българския книжовен език
3. Разговорен стил
4. Художествен стил
5. Лексикални особености на думата в текста
6. Фразеологични словосъчетания
7. Речев етикет в електронното общуване
8. Залог на глагола
9. Вид и време на глагола
10. Видове подчинени изречения
11. Публично изказване по морален проблем
12. Есето като вид аргументативен текст. Есе по морален проблем
13. Електронно писмо


ЛИТЕРАТУРА


1. Епохата на Античността
– Старогръцка митология:митът за Прометей , митът за Едип (Тивански митологичен
цикъл) , Троянски митологичен цикъл
2. „Илиада“ – Омир
3. „Любов“ – Сафо
4. „Антигона“ – Софокъл
5. Епохата на Средновековието
6. Библията
– Старозаветни и новозаветни библейски сюжети за: грехопадението, Каин и Авел ,
Мойсей , Света Богородица, Исус, Син Божи
7. Пространно житие на Константин-Кирил Философ
8. „Азбучна молитва“ – Константин Преславски
9. „За буквите“ – Черноризец Храбър
10. Епохата на Ренесанса
11. Из „Декамерон“ – Джовани Бокачо: Ден първи, новела трета – „Притчата за трите
пръстена“
12. Из „Дон Кихот“ – Мигел де Сервантес: Глава първа и Глава осма
13. „Хамлет“ – Уилям Шекспир
14. Сонети – Уилям Шекспир: Сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи…“) и Сонет
130 („Очите ѝ не са звезди…“)
15. Есе по морален проблем

Финансови условия

Стойността на курса по български език за 8 клас може да се заплати еднократно или на пет вноски по следния график:
През I и II срок /от 15 септември до 30 юни/ – 120 уч.ч. (30 занятия по 4 учебни часа): Такса 1500 лева
При записване и запазване на място за  учебен предмет БЕЛ се внася депозит в размер на 100 лева, който се приспада от последната вноска.

 • І вноска: 280 лв. – до 5 септември
 • II вноска: 280 лв. – до 5 октомври
 • III вноска: 280 лв. – до 5 ноември
 • IV вноска: 280 лв. – до 5 януари
 • V вноска : 280 лв. – до 5 март

За два учебни  предмета / БЕЛ и МАТЕМАТИКА / през  I и II срок /от 25 септември до 30 юни / 240 уч.ч. (60 занятия по 4 учебни часа)

Такса: 3000 лв. – за БЕЛ и МАТЕМАТИКА. Депозит в размер на 180 лева.

 Възможност за плащане на пет вноски:

 • І вноска: 470 лв. –  до 5 септември
 • II вноска :470 лв – до 5 октомври
 • ІII вноска: 470 лв. – до 5 ноември
 • ІV вноска: 470 лв. – до 5 януари
 • V вноска: 470 лв. – до 5 февруари
 • VI вноска: 470 лв. – до 5 март

     По време на курса ще се провеждат 5 пробни изпита, които са включени в часовете! При необходимост учениците могат да посещават извънредни часове, които се заплащат допълнително.

 • Отстъпки:

  Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

  • при заплащане на цялата сума за годината– 5% отстъпка от таксата
  • 5% отстъпка за варианта “Водя приятел”
  • При записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те посещават  yчебния център едновременно:

  – второто дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

  – третото дете ползва 10% отстъпка от такса „Обучение”

  • при ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученика ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”
  •      Забележка: Курсистът ползва само една от възможните отстъпки.

  Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 юни всяка предходна учебна година за следващата.

  Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:           IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

  Като основание се записват трите имена на детето и курсът, за който се заплаща. При въпроси, моля позвънете на тел 0888002475

4