Постижения

Нашите отличници на НВО математика  2023 година

София Вълкова 10 кл – 100 точки ;

Мира  Шопова 7 клас -100 точки;

Теодора Касабова 7 клас -100 точки;

Дарина Павлова 7 клас -94 точки;

Валентина Карагьозова 7 клас – 90 точки

Анна- Мария Вълкова 10 кл- 90 точки;

Нашите отличници на НВО Български език и литература  2023 година

Валентина Карагьозова 7 клас – 91 точки

Дарина  Павлова 7 клас – 90 точки

Даниел Дончев  7 клас -88 точки

Лора 7 клас – 86,5 точки

Деян Сълински 12 кл – 85,5 точки

Петър Лалчев 7 клас – 77,5 точки

Учебен център - Елит 89
Инвестирай в бъдещето на детето си!
Учебен център - Елит 89
Добре дошли, родители и ученици!
Предишна
Следваща
Курсове
Математика

индивидуално обучение
групово присъствено обучение
дигитално (неприсъствено) обучение

Български език и литература

индивидуално обучение
групово присъствено обучение

Английски език

индивидуално обучение

групово присъствено обучение

Учебен център Елит 89

При нас децата са на сигурно място и в сигурни ръце.
Преподавателите ни са опитни и са едни от водещите в своята научна област. Те са с богат педагогически опит и умело водят  урочната дейност, а също непосредствено контактуват с децата;
Нашето предимство е работата в малки групи, даваща възможност за обучение, близко до индивидуалното, за диференциран подход и грижа към всяко дете по време на  учебния  процес, както от страна на преподавателя, така и активното участие от страна на родителя.
Децата се развиват и израстват пред очите ни. Ние ги подкрепяме и се радваме на техния прогрес.
Поставяме детето в центъра на образователния и възпитателен процес и превръщането му в активна страна на обучението. Подтикваме го към изследване и логическо мислене. Постоянно го поощряваме да дава най-доброто от себе си в обучителния процес. Организираме стимулираща среда, с подходящ интериор, както за обучителните, така и за затвърждаващите знания.

Отзиви