Частни уроци по български език

Уроци по български език и литература

Частни уроци по български език и литература

Частни уроци по български език и литература, Учебен център Елит 89
Частни уроци по български език и литература, Учебен център Елит 89

Един от най важните и основни  предмети в училище неизменно си остава български език и литература . Всеки помни моменти от детството си с трудни домашни и страх от тежки контролни.

Защо се явява нуждата от частни уроци по български език и литература?

Ако се поставим на мястото на дете, което се опитва само да се бори и мъчи да преодолява пропуск или липса на знания в определена учебна материя , да- ще ни е трудно.

Ако се поставим на мястото на вечно заетите родители, които бързат за работа, все нямат време, пак е трудно – вечер след работа да наваксват материала с децата си, защото  в доста случаи са го забравили самите те.

Ето така се явява естествена необходимост от външна помощ. Помощ от специалист, който е добре подготвен и ще помогне в постигането на по- високи  резултати за детето.

Можем да ви помогнем в тази ситуация. Всеки от нашите подготвени преподаватели по БЕЛ може да окаже съдействие с частни уроци по български език и литература  за определения клас.

Какво още трябва да знаете за нашите частни уроци по български език и литература?

Учебен център „ Елит 89“ предлага на вниманието на  родителите и техните деца частни уроци по български език и литература за всички класове. Занятията стартират при утвърден и съгласуван с ръководството график .

За децата от цялата страната предлагаме дистанционните варианти на  частни уроци по български език и литература, а за София присъствените. Цели се оптимално да се да се усетят всички техни пропуски и слаби моменти в  усвояването на учебния материал.

Детето се чувства е творчески настроено, спокойно, обгрижено, с което  се постига максимално съсредоточаване на  децата и тяхната най- добра кондиция за учене.

Ако изберете частни уроци по български език и литература за определени клас в учебен център Елит 89,  бъдете сигурни, че специалистите са добре подготвени преподаватели, търпеливи, добронамерени  с голям опит  и имащи отлични представяния на децата на подобни изпити , а също и състезания по български език и литература . Ако изберете частни уроци по български език и литература за определен клас в учебен център Елит 89, бъдете уверени , че преподавателите работят с най- новите учебни материали и такива, които са доказано методически добри.

Дават се задължително домашни работи, които се изискват от учениците и се коментират и допълват при всяко следващо занятие.

В занятията на деца, които са от 4, 7, 10 или 12 клас задължително се включват и пробни изпити, които се точкуват и връщат на учениците с подробни указания към тях и насоки за допълнителна работа. Те са  с формата на матурата и съобразени с изискванията на МОН за провеждане на матура по български език и литература  след съответния клас.

Как протичат нашите частни уроци по български език и литература ?

Ако изберете частни уроци по български език и литература  за 7, 10 или 12 клас, знайте , че учителите са работят  с извънкласни учебни материали и надграждат знанията на учениците. Идеята е да се допълнят знанията от часовете по български език и литература  в училище и да се попълнят онези слаби моменти, които биха затруднили децата по време на изпита. Е, разбира се, че ако урокът  не е разбран от детето при преподаване в клас, първо се обясняват новите знания, а после се дават задачи за затвърдяване и упражнения.Поставят  се домашни работи, които се изискват от ученикът и се връщат с оценка и корекции.

В организираните от нас частни уроци по български език и литература  се включват и пробни изпити, които се точкуват и връщат на учениците с подробни указания към тях и насоки за допълнителна работа. Те са  с формата на матурата за съответния клас и съобразени с изискванията на МОН за провеждане на матура  български език и литература . Отново вариантите за организирани частни уроци по български език и литература  могат да са два –  присъствени частни уроци по БЕЛ или  дистанционни частни уроци по БЕЛ за децата извън София.

При избор на  частни уроци по български език и литература   за 12 клас преподавателите се съобразяват с формата на ДЗИ по математика 12 клас, а също и с конкретния университет, в който ще кандидатстват зрелостниците.

Учебният център предлага частни уроци за ученици от всички класове при такса 50 лв. за 90-минутно занятие. Таксите се предплащат по банков път за следващия календарен месец  по сметката на учебния център:                    

Първа Инвестиционна банка   IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

Радваме се, когато   деца, които са посещавали частни уроци  в Елит 89, след това препоръчват школата на свои близки – братя, сестри или приятели . Това за нас е най- голямата награда и морално удовлетворение.