Пробен изпит по математика 10 клас

Пробен изпит по математика 10 клас

Учениците, които се обучават при нас по математика правят  изпитите в групата, която посещават. Ако детето е записано само  по математика в школата, то може да се запише за изпит и по БЕЛ на записаните на сайта телефони или на [email protected]. Таксата за явяване на пробен изпит по математика 10клас, когато ученикът не посещава курса е 40 лв. Деца, които са записани на курс по математика в нашата школа, правят пробен изпит по математика 10клас по математика БЕЗПЛАТНО.

Пробен изпит по математика 10 клас за външни деца

График за провеждане на пробен изпит по математика 10 клас офис Дружба1:  28.01 .2024г; 18.02. 2024 г ; 17.03. 2024 г.; 21.04. 2024 г.; 26.05. 2024 г.
График за провеждане на пробен изпит по математика 10 клас офис Дървеница:28.01 .2024г; 18.02. 2024 г ; 17.03. 2024 г.; 21.04. 2024 г; 26.05. 2024 г.
График за провеждане на пробен изпит по математика 10 клас офис Люлин: 28.01 .2024г; 18.02. 2024 г ; 17.03. 2024 г.; 21.04. 2024 г.; 26.05. 2024 г.

ВАЖНО! В школата пробен изпит по математика 10 клас се провеждат  от 14.00 ч, освен ако не е указан друг час за започване на изпита. Изпитите се провеждат по предварително  утвърден график в офисите на учебния център в квартали Дружба, Люлин и Дървеница. Задължително трябва да се провери в кой от офисите има изпит за дадена дата. Регистрацията за пробен изпит по математика 10 клас става чрез записване  по телефон 0888002475  и заплащане на таксата по  банковата сметка, дадена по- горе.

Пробен изпит по математика 10 клас може да бъде организиран в съботно-неделни или делнични дни.

РЕГИСТРАЦИЯ за пробен изпит по математика 7 клас.

Регистрация се прави по телефона и е продължава до изчерпване на местата -15 човека за определена дата. Регистрацията за пробен изпит по математика 10 клас се смята за успешна след преведена такса. Не се изпраща потвърждение по имейл след регистрация за пробен изпит по математика 10 клас. Такава може да се потвърди по телефона.

Всички записани ученици за пробен изпит по математика 10 клас се явяват направо на изпита на избраната дата , като носят със себе си пособия за чертане и химикалка.

Ученици, които не се готвят на курсове в нашата школа,но искат да се явят на пробен изпит по математика 10 клас , могат  да се запишат, като се обадят на тел: 0888002475 или като попълнят нашата електронна форма . Таксата за явяване на пробен изпит за деца, които не посещават курсове в Център “Елит-89”, е 40 лв. Може да се  направи и пакетно плащане на всичките 5 дати, за които е обявен пробен изпит по математика 10 клас, като така се ползва 2% отстъпка върху цялата сума. Плащането може да бъде направено по банков път на следната банкова сметка:

Първа Инвестиционна банка:    IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17
Титуляр : Учебен център Елит-89
Като основание за превода се записват трите имена на детето и за кой изпит се явява – дата и учебен предмет