Курсове по английски език за 4 клас

Курсове по английски език за 4 клас

Курсове по английски език за 4 клас, Учебен център Елит 89.jpg
Курсове по английски език за 4 клас, Учебен център Елит 89.jpg

Учебно съдържание

1 Days of the week/ School subjects/ Numbers 1- 100

Like + gerund/ I must/ mustn’t – obligation/ Give me /her/him/them

The test/ Telling the truth

Writing, listening and speaking

School subjects

2 The home/ Rooms/Animals and plants

Are there any/ There aren’t any/I was at the zoo/The monkeys were funny – Past of to be

At the house/ Looking after your friends

Reading, listening and writing

Geography – Habitats

3 Clothes/ Ordinal numbers

She is wearing, No, she isn’t

When is your birthday? It is on the 2nd May

The Cap/ Saying sorry

Reading, speaking and writing

Science – Materials

4 The Boddy

Can you/ He/ she can – abilities/ What happened yesterday? Past Simple verbs

The problem/ Teamwork

Listening and speaking

Biology

Healthy food

5 Telling the time

It’s half past eight/ It’s a quarter to ten

Tidy up/ Tidiness

Reflecting and analyzing

Science: Recycling

6 Places in town

Giving directions – Excuse me? Where is the shop?/ Go straight ahead/ Turn/ left/right.

The tree on the track

Listening and writing

Social science and Art/ My town

7 Travel

I would like to go to Italy./I am going to Italy

The bus trip/Being generous

Speaking, listening and reading

Maths : Measuring

8 Holidays

Dream holidays/ Helping people

Reading, listening and writing

Matching texts with visual information

Geography : Country

 

Курсове по английски език за 4 клас, Учебен център Елит 89
Курсове по английски език за 4 клас, Учебен център Елит 89
 • Такси при записване на групов курс  по английски език 4 клас

Целогодишната такса за групово обучение  по английски език 4 клас за 90 учебни часа  е 1100 лева, внесени еднократно или разсрочено на 4 вноски.

 • Такси при записване на частни уроци по английски език 4 клас

Школа Елит 89 предлага присъствени и онлайн уроци за подготовка по английски език 4 клас за ученици  при такса 70 лв. за 90-минутно занятие. Таксите за подготовка по английски език 4 клас се предплащат по банков път за следващия календарен месец  по сметката на учебния център.          

Като основание записвате курс по английски език 4 клас три имена на детето, титуляр Учебен център Елит 89.

 • Отстъпки:
  Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

  1/  Деца сираци ползват 50 % отстъпка от таксата за даден курс;
  2/  Деца  полусираци ползват 25% отстъпка от таксата за даден курс;

  3/ При заплащане на цялата сума за годината– 5% отстъпка от таксата;
   4/ Ползват се  5% отстъпка за варианта “Водя приятел”
   5/ При записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те    посещават  yчебния център едновременно:
  – второто дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”
  – третото дете ползва 10% отстъпка от такса „Обучение”
   6/ При ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученика ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

  Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 май всяка предходна учебна година за следващата.

  Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:            IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

 • Като основание се записват трите имена на детето и курсът, за който се заплаща. При въпроси, моля позвънете на тел 0883 38 3003

Ще се радваме да запишете Вашето дете при нас и ще се раздадем максимално, за да му проведем качествен курс  по английски език 4 клас при нас, да добие увереност, да постигне максимален резултат в края на учебната година.

Радваме се, когато деца, от цялата страна, които са били на  подготовка  в Елит 89, след това препоръчват школата на свои близки – братя, сестри или приятели . Това за нас е признание за добре свършена работа.