Курсове по математика за 5 клас

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
МАТЕМАТИКА
Делимост

1.1 Деление с остатък.
1.2 Кратно и делител на естествено число.
1.3 Делимост на сбор и на произведение.
1.4 Признаци за делимост на 2, на 5 и на 10.
1.5 Признаци за делимост на 3 и на 9.
1.6. Представяне на естествени числа катопроизведение на прости множители.
1.7 Общ делител и НОД на естественичисла. Намиране на НОД на естественичисла.
1.8 Общо кратно и НОК на естественичисла. Намиране на НОК на естественичисла

Обикновени дроби

2.1 Обикновени дроби.
2.2 Правилни и неправилни дроби
2.3 Основно свойство на дробите.Разширяване на дроби.
2.4 Основно свойство на дробите.Съкращаване на дроби.
2.5 Привеждане на обикновени дроби към общ/най-малък общ знаменател.
2.6 Сравняване и изобразяване на обикновени дроби върху числов лъч.
2.7 Събиране на обикновени дроби с равни знаменатели.
2.8 Изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели.
2.9 Смесени числа. Преминаване от смесено число в неправилна дроб и обратно.
2.10 Събиране на обикновени дроби с различни знаменатели.
2.11 Изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели.
2.12 Разместително и съдружително свойство на действието събиране.
2.13 Събиране и изваждане на обикновени дроби. Намиране на неизвестно събираемо, умалител и умаляемо.
2.14 Умножение на обикновени дроби.
2.15 Разместително и съдружително свойство на действието умножение.
2.16 Деление на обикновени дроби.
2.17 Действия с обикновени дроби.Разпределително свойство на умножението относно събирането.
2.18 Действия с обикновени дроби.Намиране на неизвестен множител,делимо и делител.
2.19 Част от число. Основни задачи.

Десетични дроби

3.1 Десетични дроби. Четене и записване на десетични дроби.
3.2 Сравняване и изобразяване на десетични дроби.
3.3 Закръгляване. Оценка на резултат.
3.4 Събиране на десетични дроби.
3.5 Разместително и съдружително свойство на действието събиране.
3.6 Изваждане на десетични дроби.
3.7 Събиране и изваждане на десетични дроби. Намиране на неизвестно събираемо, умалител и умаляемо.
3.8 Умножение на десетични дроби с естествено число.
3.9 Умножение на десетични дроби.
3.10 Разместително и съдружително свойство на действието умножение.
3.11 Деление на десетична дроб с естествено число.
3.12 Умножение и деление на десетична дроб с 10, 100, 1000 и т.н. Преминаване от една мерна единица в друга.
3.13 Деление на десетична дроб с десетична дроб.
3.14 Действия с десетични дроби. Разпределително свойство на умножението относно събирането.
3.15 Действия с десетични дроби. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител.
3.16 Използване на калкулатор. Приложение.
3.17 Превръщане на десетични дроби в обикновени и на обикновени дроби в десетични.
3.18 Процент. Основни задачи.
3.19 Проста лихва.

Основни геометрични фигури

4.1 Основни геометрични фигури.
4.2 Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до права.
4.3 Триъгълник. Видове триъгълници.Елементи.
4.4 Лице на равнинна фигура.
4.5 Лице на правоъгълен триъгълник.
4.6 Лице на триъгълник.
4.7 Успоредни прави. Успоредник, ромб.
4.8 Лице на успоредник.
4.9 Трапец. Видове трапеци. Обиколка на трапец.
4.10 Лице на трапец.
4.11 Лица на геометрични фигури, съставени от изучените фигури

Геометрични тела

5.1 Куб. Елементи, развивка.
5.2 Лице на повърхнина на куб.
5.3 Обем на куб. Мерни единици за обем.
5.4 Правоъгълен паралелепипед. Елементи,
развивка.
5.5 Лице на околна повърхнина и на
повърхнина на правоъгълен
паралелепипед.
5.6 Обем на правоъгълен паралелепипед

Финансови условия

Стойността на курса по МАТЕМАТИКА за 5 клас може да се заплати еднократно или на пет вноски по следния график:
През I и II срок /от 15 септември до 30 юни/ – 100 уч.ч. (33 занятия по 3 учебни часа и едно занятие – входящо контролно за разпределяне на групите): Такса 1200 лева
При записване и запазване на място за  учебен предмет БЕЛ се внася депозит в размер на 200 лева.

 • І вноска: 200 лв. – до 5 септември
 • II вноска: 200 лв. – до 5 октомври
 • III вноска: 200 лв. – до 5 ноември
 • IV вноска: 200 лв. – до 5 януари
 • V вноска : 200 лв. – до 5 февруари

За два учебни  предмета / БЕЛ и МАТЕМАТИКА / през  I и II срок /от 25 септември до 30 юни / 200 уч.ч. (80 занятия по 3 учебни часа)

При записване и запазване на място за  учебен предмет БЕЛ се внася депозит в размер на 400 лева, с  поредни вноски, както следва

 • Такса: 2400 лв. – за БЕЛ и МАТЕМАТИКА

   Възможност за плащане на пет вноски:

  • І вноска: 400 лв. –  до 5 септември
  • ІI вноска: 400 лв. – до 5 октомври
  • ІІІ вноска: 400 лв. – до 5 ноември
  • ІV вноска: 400 лв. – до 5 януари
  • V вноска: 400 лв. – до 5 февруари

       По време на курса ще се провеждат 5 пробни изпита, които са включени в часовете! При необходимост учениците могат да посещават извънредни часове, които се заплащат допълнително.

 • Отстъпки:

  Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

  • при заплащане на цялата сума за годината– 5% отстъпка от таксата
  • 5% отстъпка за варианта “Водя приятел”
  • При записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те посещават  yчебния център едновременно:

  – второто дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

  – третото дете ползва 10% отстъпка от такса „Обучение”

  • при ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученика ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”
  •      Забележка: Курсистът ползва само една от възможните отстъпки.

  Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 юни всяка предходна учебна година за следващата.

  Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:           IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

  Като основание се записват трите имена на детето и курсът, за който се заплаща. При въпроси, моля позвънете на тел 0888002475