Инвестирай в бъдещето на детето си!

Курсове по български език за 7 клас

Курсове по български език и литература за 7 клас

Курсове по български език, Учебен център Елит 89
Курсове по български език, Учебен център Елит 89

Тази година Ви предстои кандидатстване след 7 клас и Вие сте отворили правилният сайт. Приемът след седми клас e обединен в един изпит с външното оценяване. Въпросниците се състоят от два модула. Първият е с въпросите от 1 до 20 и  трае 60 минути. По математика той обхваща 20 въпроса, носещи максимум 65 точки. Част от тях са със свободен отговор, а останалите – с посочени четири възможни отговора. Оценката от външното оценяване се вписва в бележника като текуща. Освен това тя участва и в балообразуването при класирането за гимназии. Вторият модул е от четири задачи и в носи 35 точки . Решава се само от ученици, които искат да кандидатстват след 7 клас. По български език това е преразказ с дидактическа задача, който е по-популярен като трансформиращ преразказ. Целта на новия тип въпроси е да се провери как децата боравят с текст и извличат информация от него.

Как можем да Ви помогнем ?

 

Присъствените ни курсовете по български език за 7 клас  се провеждат в офисите ни в квартал Люлин, Дървеница и Дружба, при събрани  5 деца за стартиране на група.

За страната можем да предложим дистанционни курсове по български език за 7 клас, а за София присъствени. Групите са от 5 до 12 максимум ученици. Цели се да се усетят всички пропуски и слаби моменти в  усвояването на учебния материал.

Ако изберете курсове по български език за 7 клас  в учебен център Елит 89, бъдете сигурни, че специалистите са едни от водещите  преподаватели в своята област – търпеливи, добронамерени  с голям опит  и имащи отлични представяния на децата на подобни изпити. Организираните курсове по български език за 7 клас може да са присъствени или дистанционни за децата, извън София.

Курсове по български език за 7 клас, Учебен център Елит 89
Курсове по български език за 7 клас, Учебен център Елит 89

Програма по български език за 7-ми клас

     Тестът по български език съдържа задачи по проблемите на общуване и текст, лексикология, граматика, фонетика, правопис и пунктуация.

     Чрез тестовите задачи се проверяват следните предвидени по учебната програма знания и умения:

 • Знания за книжовните норми (граматически, лексикални, правописни, пунктуационни) и       умения за прилагането им в речта

    • Умения за възприемане и анализ на текст – четене с разбиране

    • Умения за ориентиране в комуникативната ситуация

    • Умения за анализ на постройката на текста

    • Умения за оценяване на съответствие между замисъл и речева реализация

 • Умения за откриване на отклонения от книжовните норми и от стилно-езиковите изисквания

     Тематично тестовите задачи по български език се разпределят както следва:

    • 4 задачи за четене с разбиране на текст

    • 3 задачи за откриване и анализ на логически отношения

 • 3 задачи за откриване на синонимни и антонимни отношения между изрази; за анализ на фразеологични словосъчетания

    • 4 задачи за правопис

    • 4 задачи за пунктуация

    • 2 задачи да лингвистични знания

     Тестовите задачи по български език обхващат следното учебно съдържание, представено в съответствие с учебната програма в три дяла:

    • Дума. Текст. Общуване.

    • Синтаксис. Изречението – градивна единица на текста.

    • Морфология. Части на речта. Словообразуване.

     Посочените три дяла се конкретизират със следните теми:

    • Текст и признаци на текста

    • Дума и контекст

    • Художествен текст. Метафорична употреба на езикови средства.

    • Публицистичен текст. Международна културна лексика. Обществено-политическа лексика.

    • Лексикална и граматическа съчетаемост на думите

    • Неметафорична и метафорична употреба на думите в речта

    • Емоционално-оценъчна и експресивна лексика

    • Употреба на фразеологични словосъчетания в художествени и в публицистични текстове

    • Съчинително и подчинително свързване в простите и в сложните изречения

    • Строеж на простото изречение. Съставно сказуемо.

 • Видове прости изречения по състав. Кратки и разширени изречения.Непълни изречения.

 • Глаголни и безглаголни (именни) изречения. Лични и безлични изречения.
 • Обособени части в изречението. Синтактична синонимия. Пунктуация. Пунктуационни грешки.

    • Вметнати части на изречението. Пунктуация. Пунктуационни грешки.

 • Видове сложни изречения: сложни съчинени, сложни съставни и сложни смесени. Пунктуация. Пунктуационни грешки.

    • Цитиране и цитат. Грешки при цитиране.

    • Неопределителни, отрицателни и обобщителни местоимения. Правопис.

    • Сложни глаголни времена

    • Съвместна употреба на глаголните времена

    • Наклонение на глагола. Употреба на наклоненията в зависимост от речевата ситуация.

    • Морфемен състав на думата. Типове правописни грешки.

     Програма по Литература за 7-ми клас

     Задължително учебно съдържание:

     Първо равнище

    Любен Каравелов  – “Маминото детенце”

Христо Ботев – “На прощаване”

Иван Вазов – “Немили-недраги”, “Една българка”, “Опълченците на Шипка”, “Българският език”

Алеко Константинов – “До Чикаго и назад”

Елин Пелин – “Ангелинка”

Христо Смирненски – “Юноша”

Йордан Йовков – “По жицата”

Никола Вапцаров – “Пролет”

Текст от съвременен български автор:

Павел Вежинов – “В един есенен ден по шосето”

Финансови условия и такси

Финансови условия и такси при записване в избрани курсове по български език за 7 клас

Целогодишната такса за групово обучение за 120 учебни часа за курса по български език за 7 клас е 1440 лева, внесени еднократно или разсрочено на 6 вноски.

Школа Елит 89 предлага присъствени и онлайн уроци за за ученици от всички класове при такса 60 лв. за 90-минутно занятие. Таксите за курсове по български език за 7 клас се предплащат по банков път за следващия календарен месец  по сметката на учебния център:                    

Първа Инвестиционна банка   IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

Като основание записвате Курсове по български език за 7 клас

за Три имена на детето, а Титуляр Учебен център Елит 89.

Очакваме Ви да се включите в нашите курсове по български език за 7 клас

Ще се радваме да запишете Вашето дете при нас и ще се раздадем максимално, за да му проведем качествена курсове по български език за 7 клас при нас да постигне максимален резултат на изпита, за който се готви и да успее да влезе в желаното училище.

Щастливи сме, когато деца, от цялата страна, които са били на  подготовка за НВО 7 клас български език в Елит 89, след това препоръчват школата на свои близки . Това за нас е признание за добре свършена работа.

Отстъпки:

Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

 • при заплащане на цялата сума за годината– 5% отстъпка от таксата
 • 5% отстъпка за варианта “Водя приятел”
 • При записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те посещават  yчебния център едновременно:

– второто дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

– третото дете ползва 10% отстъпка от такса „Обучение”

 • при ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученика ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”
 • Забележка: Курсистът ползва само една от възможните отстъпки.

Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 юни всяка предходна учебна година за следващата.

Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:           IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

Като основание се записват трите имена на детето и курсът, за който се заплаща. При въпроси, моля позвънете на тел 0888002475