Онлайн уроци по математика

Важна стъпка и осъзнато решение е решението за търсене и намиране на учител за онлайн уроци по математика в помощ с подготовката по математика- особено, когато графика на детето е натоварен , когато то посещава различни активности – курсове, спортни тренировки, танци или други.

Какво поражда необходимост от онлайн уроци по математика?

Онлайн уроци по математика 1
Онлайн уроци по математика, утвърдени от МОН

Липсата на конкретно време, в което детето да е свободно за включване в присъствени курсове или уроци. Дневният режим не ученика  е толкова запълнен от тренировки, състезания или пътуване за тях, че единствен вариант за подготовка по този труден предмет остават само онлайн уроци по математика.
Трудна ситуация за Вас, но ние можем да помогнем. Ще организираме график за  онлайн уроци по математика за Вашето дете.
Именно онлайн уроци по математика е онова решение, което търсите за оптимизиране на времето и графика на Вашето дете. Занятията ще започнат при предварително одобрен и съгласуван с ръководството график в удобно за двете страни време.

Дистанционни варианти на  онлайн уроци по математика

За децата от цялата страната предлагаме дистанционните варианти на  онлайн уроци по математика, а също и за онези  деца от София, които ги предпочитат пред присъствените. Цели се оптимално да се запълнят всички техни пропуски и слаби моменти в  усвояването на учебния материал през годините.
Детето се чувства спокойно в домашна обстановка, учителите подхождат с внимание. Така, провеждайки онлайн уроци по математика,  постигаме една добра атмосфера за  децата и тяхната най- добра кондиция за учене.
Избирайки варианта за онлайн уроци по математика в нашата школа,  бъдете спокойни за подготовката на Вашето дете. Преподавателите са добре подготвени , внимателни, доброжелателни,  с опит  и отлични представяния на техните ученици на изпити и състезания по математика . Ако изберете онлайн уроци по математика в учебен център Елит 89, бъдете сигурни, че работим с най- новите учебни материали, утвърдени от МОН.

Всеки път се дават домашни работи, които се изискват от учениците и се коментират  при всяко следващо занятие.

Дигиталните курсове – алтернативен вариант на онлайн уроци по математика

Онлайн уроци по математика 2
Онлайн уроци по математика – съсредоточено в уроците дете

Учебен център Елит 89 предлага и дигиталните курсове по математика за 7 клас. Те са готов продукт, предназначен за деца спортисти, които са претоварени от  тренировки, състезания и пътувания. Те са активно спортуващи и с много ограничено и плаващо свободно време за подготовка за изпитите. Дигиталните курсове са алтернативен вариант на онлайн уроци по математика, за деца с плаващо свободно време, за които не е удачен фиксиран график на занятията. Важно – това са видеа, записани върху работа със сборници, надграждащи уроците в училище. Не са повторение на отделните уроци, а са по- високо ниво на подготовка. Те са добър заместител на онлайн уроци по математика ,с достатъчна продължителност, за да бъдат разбрани и усвоени, и текстовите задачи, и геометричните, а също и останалите типове по- сложни задачи, учени в 7 клас.

Ако изберете онлайн уроци по математика за 7, 10 или 12 клас, знайте , че учителите работят  със сборници и надграждат знанията на учениците. Идеята е да се надградят знанията от часовете по математика в училище и да се попълнят пропуските, които биха лъснали  по време на изпит. Разбира се, че ако урокът не е разбран  в клас, в следващите онлайн уроци по математика първо се преподава той, а после се дават задачи. Поставят  се домашни работи, които се изискват на следващото занятие.

В организираните от учебен център Елит 89 онлайн уроци по математика за класовете, на които предстои изпит в края на годината се правят пробни изпити, които се точкуват и връщат на учениците с подробни указания към тях и насоки за допълнителна работа. Те са  с формата на матурата за съответния клас и съобразени с изискванията на МОН за провеждане на матура  по математика.

Онлайн уроци по математика за 12 клас

Онлайн уроци по математика 3
Онлайн уроци по математика – строга, но справедлива учителка


При направен избор за  онлайн уроци по математика  за 12 клас преподавателите се съобразяват и с конкретния университет, в който ще кандидатстват зрелостниците.
В провежданите онлайн уроци по математика  се включват 5 пробни изпита, които се точкуват, оценяват и връщат на учениците с насоки към тях за допълнителна работа. Те са  с формата на матурата  и са съобразени с изискванията на МОН за провеждане на ДЗИ по математика след 12 клас.
Основен приоритет при провеждане на онлайн уроци по математика в нашата школа е ученикът да приеме преподавателя, да му повярва, да превъзмогне страха от предмета, за да може ученикът максимално да усвои ценното и новото знание, което е предмет на даденото занятие.

При нас може да намерите богат избор от онлайн уроци по математика, а именно:

 • Онлайн уроци по математика за 1 клас;
 • Онлайн уроци по математика за 2 клас;
 • Онлайн уроци по математика за 3 клас;
 • Онлайн уроци по математика   за 4 клас;
 • Онлайн уроци по математика за 5 клас;
 • Онлайн уроци по математика за 6 клас;
 • Онлайн уроци по математика за 7 клас;
 • Онлайн уроци по математика за 8клас;
 • Онлайн уроци по математика за 9 клас;
 • Онлайн уроци по математика за 10 клас;
 • Онлайн уроци по математика за 11 клас;
 • Онлайн уроци по математика за 12 клас ;
 • Онлайн уроци по математика за студенти.
Онлайн уроци по математика 4
Онлайн уроци по математика – момиче, подготвено с учебници и лаптоп

Школа Елит 89 предлага онлайн уроци по математика за ученици от всички класове при такса 60 лв. за 90-минутно занятие. Таксите се предплащат по банков път за следващия календарен месец  по сметката на учебния център:

Първа Инвестиционна банка   IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17
Като основание записвате онлайн уроци по математика за Три имена на детето, а Титуляр Учебен център Елит 89.

Ще се радваме да запишете Вашето дете при нас и ще се раздадем максимално, за да израсне то по математика, посещавайки онлайн уроци по математика при нас, да добие увереност, да постигне максимален резултат на изпита, за който се готви и да успее да постигне своята цел.
Когато децата, записани на онлайн уроци по математика са по- малки, съобразяваме поднасяия материал с възрастовите особености на децата. Когато онлайн уроци по математика са записани от по- голям ученик , се набляга на академичното ниво на учебния материал.
Студенти също биха могли да получат адекватна помощ чрез онлайн уроци по математика при възможност за включване в редовния график. Таксата за блок от 2 учебни часа  онлайн уроци по математика по Висша математика е 70 лева.
Радваме се, когато деца, от цялата страна, които са имали  онлайн уроци по математика в Елит 89, след това препоръчват школата на свои близки – братя, сестри или приятели. Това за нас е най- признание за добре свършена работа.

Какво поражда необходимост от онлайн уроци по математика?

Дистанционни варианти на онлайн уроци по математика

Дигиталните курсове – алтернативен вариант на онлайн уроци по математика

Онлайн уроци по математика за 12 клас