Курсове по български език за 9 клас

Курсове по български език за 9 клас

Курсове по български език за 9 клас към учебен център Елит 89
Курсове по български език за 9 клас към учебен център Елит 89

Учебно съдържание по

по Български език и литература за IХ клас – ЗУЧ

I. Компонент Български език
1. Текстът като смислово и езиково единство.
2. Научен стил
3. Официално-делови стил
4. Публицистичен стил. Език на медиите
5. Активна и пасивна лексика. Пароними
6. Речево поведение при участие в диалог и дискусия
7. Резюме
8. Заявление
9. Делово писмо
10. СV
11. Прилагане на нормите на СБКЕ – правоговорна, правописна, граматична,
пунктуационна.

II. Компонент Литература
1. Просвещение
1.1. Из „Пътешествията на Гъливер“ (Дж.Суифт): І глава от І част, І глава от ІІ част
2. Романтизъм
2.1. „Дон Жуан“ (Дж. Байрон): VIII песен
2.2. „Евгений Онегин“ (А. С. Пушкин): III и VIII глава
3. Реализъм
3.1. „Дядо Горио“ (О. дьо Балзак)
3.2. „Мадам Бовари“ (Г. Флобер): VII глава от I част
4. Модернизъм
4.1. Символизъм. „Сплин“ (Ш. Бодлер)
4.2. „Есенна песен“ (Пол Верлен)
5. Българско възраждане
5.1. Из „История славянобългарска“ (Паисий Хилендарски): Предисловие
5.2. „Изворът на Белоногата“ (П. Р. Славейков)
5.3. „Майце си“, „Моята молитва“, „Хаджи Димитър“, „Обесването на Васил
Левски“, „Странник“ (Хр. Ботев)
Курсове по български език за 9 клас към учебен център Елит 89
Курсове по български език за 9 клас към учебен център Елит 89

Финансови условия

Стойността на курса по български език за 9 клас може да се заплати еднократно или на пет вноски по следния график:
През I и II срок /от 15 септември до 30 юни/ – 120 уч.ч. (30 занятия по 4 учебни часа): Такса 1550 лева
При записване и запазване на място за  учебен предмет БЕЛ се внася депозит в размер на 100 лева, който се приспада от последната вноска.

 • І вноска:  290 лв. – до 5 септември
 • II вноска: 290 лв. – до 5 октомври
 • III вноска:290 лв. – до 5 ноември
 • IV вноска:290 лв. – до 5 януари
 • V вноска: 290 лв. – до 5 март

За два учебни  предмета / БЕЛ и МАТЕМАТИКА / през  I и II срок /от 25 септември до 30 юни / 240 уч.ч. (60 занятия по 4 учебни часа)

Такса: 3100 лв. – за БЕЛ и МАТЕМАТИКА

Депозит 100 лева.

 Възможност за плащане на шест вноски:

 • І вноска:  500 лв. –  до 5 септември
 • II вноска :500 лв – до 5 октомври
 • ІII вноска:500 лв. – до 5 ноември
 • ІV вноска:500 лв. – до 5 януари
 • V вноска: 500лв. – до 5 февруари
 • VI вноска:500 лв. – до 5 март

     По време на курса ще се провеждат 5 пробни изпита, които са включени в часовете! При необходимост учениците могат да посещават извънредни часове, които се заплащат допълнително.

 • Отстъпки:

  Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

  • при заплащане на цялата сума за годината– 5% отстъпка от таксата
  • 5% отстъпка за варианта “Водя приятел”
  • При записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те посещават  yчебния център едновременно:

  – второто дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

  – третото дете ползва 10% отстъпка от такса „Обучение”

  • при ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученика ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”
  •      Забележка: Курсистът ползва само една от възможните отстъпки.

  Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 юни всяка предходна учебна година за следващата.

  Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:           IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

  Като основание се записват трите имена на детето и курсът, за който се заплаща. При въпроси, моля позвънете на тел 0888002475