Курсове по математика за 11 клас

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 11 КЛАС
Степен и логаритъм
 1. Корен трети. Свойства
 2. Корен n-ти. Свойства
 3. Преобразуване на ирационални изрази
 4. Преобразуване на ирационални изрази.
 5. Упражнение
 6. Функция. Графики на функция. Преговор с допълнение
 7. Графика на функцията y = √x
 8. Графика на функцията y = x3 и y = ³√x
 9. Степен с цял показател.
 10. Преговор
 11. Степен с рационален степенен показател. Свойства
 12. Преобразуване на изрази, съдържащи степен с рационален степенен показател
 13. Показателна функция.
 14. Графика на показателната функция
 15. Логаритъм. Основни свойства
 16. Логаритъм. Упражнение
 17. Логаритъм. Сравняване на логаритми
 18. Логаритмична функция.
 19. Графика на логаритмична функция
 20. Логаритмуване на произведение, частно, степен и корен
 21. Логаритмуване на произведение, частно, степен и корен. Упражнение
 22. Обобщение на темата “Степен и логаритъм”
 23. Тестове върху темата “Степен и логаритъм”
Решаване на равнинни фигури
 1. Решаване на триъгълник (преговор)
 2. Решаване на успоредник
 3. Решаване на успоредник.
 4. Упражнение
 5. Решаване на трапец
 6. Решаване на трапец.
 7. Упражнение
 8. Решаване на равнобедрен трапец
 9. Решаване на равнобедрен трапец. Упражнение
 10. Решаване на четириъгълник
 11. Решаване на четириъгълник.
 12. Упражнение
 13. Решаване на правилен многоъгълник
 14. Решаване на правилен многоъгълник. упражнение
 15. Обобщение на темата “Решаване на равнинни фигури”
 16. Тестове върху темата “Решаване на равнинни фигури”
Тригонометрия
 1. Обобщен ъгъл. Радиан
 2. Тригонометрични функции на обобщен ъгъл
 3. Основни тригонометрични тъждества
 4. Ос на тангенсите и ос на котангенсите
 5. Четност, нечетност и периодичност на тригонометрични функции
 6. Графика на функцията y = sin x
 7. Графика на функцията y = cos x
 8. Графика на функцията y = tg x
 9. Графика на функцията y = cotg x
 10. Формули за синус и косинус от сбор и разлика на два ъгъла
 11. Формули за тангенс и котангенс от сбор и разлика на два ъгъла
 12. Формули за тригонометрични функции от сбор и разлика на два ъгъла. Упражнение
 13. Формули за тригонометрични функции от удвоен ъгъл
 14. Формули за тригонометрични функции от половинка ъгли.
 15. Упражнение
 16. Формули за сбор и разлика на тригонометрични функции
 17. Формули за произведение на тригонометрични функции
 18. Преобразуване на тригонометрични изрази.
 19. Упражнение
 20. Обобщение на темата “Тригонометрия”
 21. Тестове върху темата “Тригонометрия”
Вероятности
 1. Класическа вероятност (преговор)
 2. Условна вероятност. Теорема за умножение на вероятностите
 3. Независимост. Теорема за умножение на вероятностите на независими събития
 4. Действия с вероятности.
 5. Упражнение
 6. Модели на многократни експерименти с два възможни изхода
 7. Разпределения на вероятностите със сума 1
 8. Геометрична вероятност върху правата като отношение на дължини на интервали
 9. Геометрична вероятност в равнината като отношение на лица на фигури
 10. Обобщение на темата “Вероятности”
 11. Тестове върху темата “Вероятности”

Финансови условия и такси

Стойността на курса по МАТЕМАТИКА 11 клас може да се заплати еднократно или на пет вноски по следния график:  I и II срок /от 28 септември до 20 май / – 120 уч.ч.

Такса: 1700 лв. – само за МАТЕМАТИКА възможност за плащане на пет вноски по 300 лв. и депозит при записване от 200 лева.

Такса: 3400 лв. – за БЕЛ и МАТЕМАТИКА

Вноски – шест по 500 лв. и депозит при записване от 400 лева (от 05.09. до 05.04.).

Програма: един път в седмицата по 4 учебни часа от 45 минути за един предмет.

По време на курса ще се провеждат 5 пробни изпита, които са
включени в часовете! При необходимост учениците могат да посещават
извънредни часове, които се заплащат допълнително.

Отстъпки:

Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

 • при заплащане на цялата сума за годината– 5% отстъпка от таксата
 • 5% отстъпка за варианта “Водя приятел”
 • При записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те посещават  yчебния център едновременно:

– второто дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

– третото дете ползва 10% отстъпка от такса „Обучение”

 • при ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученика ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”
 • Забележка: Курсистът ползва само една от възможните отстъпки.

Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 юни всяка предходна учебна година за следващата.

Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:           IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

Като основание се записват трите имена на детето и курсът, за който се заплаща. При въпроси, моля позвънете на тел 0888002475