Инвестирай в бъдещето на детето си!

Курсове по български език

Дистанционни и присъствени курсове по български език

Български език – най-важният учебен предмет за всеки български ученик. Предмет, който изгражда общата култура и познания по роден език. Също така  това е и учебният предмет със задължителен изпит след всяка образователна степен в българското училище.

Учебен център „ Елит 89“ организира за курсове по български език за всички класове.

При нас може да намерите богат избор от курсове по български език, а именно:

  • Курсове по български език за 4 клас;
  • курсове по български език за 7 клас;
  • курсове по български език за 10 клас;
  • курсове по български език за 12 клас;
Курсът стартира при събрани 5 деца .

Освен това можем да организираме за всеки от останалите класове курсове по български език, стига да се съберат 5 деца за стартиране на група.

За страната можем да предложим дистанционни курсове по български език, а за София присъствени. Групите са от 5 до 12 максимум ученици. Цели се оптимално да се обхванат всички деца, да се усетят всички техни пропуски и слаби моменти в  усвояването на учебния материал.

Атмосферата, която цари е творческа, спокойна , целяща максимално да способства за творческата нагласа на децата и тяхната добра кондиция за учене.

 

Курсове по Български език

Курсове по български език за 4 клас

Ако изберете курсове по български език за 4 клас, бъдете сигурни, че специалистите са добре подготвени начални преподаватели, търпеливи, добронамерени  с голям опит  и имащи отлични представяния на децата на подобни изпити , а също и състезания по български език . Организираните курсове по български език за 4 клас може да са присъствени или дистанционни за децата, извън София.

Курсове по български език за 7 клас

Ако изберете курсове по български език за 7 клас, бъдете уверени , че преподавателите работят с най- новите учебни материали и такива, които са доказано  добри.

Знаем, че 7 клас е една важна година, много важна година за избор на добра гимназия според желанията на децата, ( а доста често и на родителите J ).

Дават се задължително домашни работи, които се изискват от учениците и се връщат с поставена оценка и корекции.

В курсът задължително се включват 5 пробни изпита, които се точкуват и връщат на учениците с подробни указания към тях и насоки за допълнителна работа. Те са с формата на матурата и съобразени с изискванията на МОН за провеждане на НВО по български език след 7 клас. Вариантите за организиран курс могат да са два – присъствени курсове по български език или  дистанционни курсове по български език  за 7 клас.

Курсове по български език за 10 клас

Ако изберете курсове по български език за 10 клас, знайте , че учителите работят с извънкласни учебни материали и надграждат знанията на учениците. Идеята на курсовете по български език е да се допълнят знанията от часовете по български език в училище и да се попълнят онези слаби моменти, които биха затруднили децата по време на изпита. Дават се домашни работи, които се изискват от учениците и се връщат с поставена оценка и корекции.

В курсът задължително се включват 5 пробни изпита, които се точкуват и връщат на учениците с подробни указания към тях и насоки за допълнителна работа. Те са с формата на матурата и съобразени с изискванията на МОН за провеждане на НВО по български език след 10 клас. Отново вариантите за организиран курс могат да са два – присъствени курсове по български език или дистанционни курсове по български език за 10 клас за децата, извън София.

Курсове по български език за 12 клас

В  курсовете по български език за 12 клас, преподавателите се съобразяват с формата на ДЗИ по български език за 12 клас, а също и с конкретния университет, в който ще кандидатстват зрелостниците.

Знаем, че 12клас е една възлова година, най- важната година за избор на професия, респективно и ВУЗ, в който да се подготви младежът за тази професия.

Дават се задължително домашни работи, които се изискват от учениците и се връщат с поставена оценка и корекции.

В курсът задължително се включват 5 пробни изпита, които се точкуват и връщат на учениците с подробни указания към тях и насоки за допълнителна работа. Те са с формата на матурата /ДЗИ-то/ и съобразени с изискванията на МОН за провеждане на ДЗИ по български език след 12 клас. Отново вариантите за организиран курс могат да са два – присъствени курсове по български език или дистанционни курсове по български език за 12 клас за младежите ,извън София.

Основен приоритет в групите е добрият тон, духът на взаимопомощ, а не на последно място и приятелските взаимоотношения, които младежите изграждат и остават, и след завършване на дадения курс по български език, независимо в кой клас, и каква форма на обучение е избрана.

Дистанционни и присъствени курсове по български език

Българският език е най-важният учебен предмет за всеки български ученик. Предмет, който изгражда общата култура и познанията по родния език. Също така е и учебният предмет със задължителен изпит след всяка образователна степен в българското училище.

Вижте повече
Курсове по български език 1
Богат избор от курсове по български език

Учебен център „Елит 89“ организира курсове по български език за всички класове.

При нас може да намерите богат избор от курсове по български език, а именно:

  • Курсове по български език за 4 клас;
  • курсове по български език за 7 клас;
  • курсове по български език за 10 клас;
  • курсове по български език за 12 клас;

Курсът по български език стартира при събрани 5 деца .

Освен това можем да организираме за всеки от останалите класове курсове по български език, стига да се съберат 5 деца за стартиране на група.

За страната можем да предложим дистанционни курсове по български език, а за София – присъствени курсове по български език. Групите в рамките на съответните курсове по български език могат да се състоят от 5 до 12 максимум ученици. Цели се оптимално да се обхванат всички деца, да се усетят всички техни пропуски и слаби моменти в  усвояването на учебния материал.

Атмосферата, която цари във всички наши курсове по български език, е творческа, спокойна , целяща максимално да способства за творческата нагласа на децата и тяхната добра кондиция за учене.

Курсове по български език за 4 клас

Курсове по български език 2
За четвъртокласниците курсове по български език

Ако изберете нашите курсове по български език за 4 клас, бъдете сигурни, че водещите ги ще са добре подготвени начални преподаватели. Преподаватели, които са търпеливи, добронамерени,  с голям опит  в подготовката за отлични представяния на децата на подобни изпити, а също и на състезания по български език.

Организираните курсове по български език за 4 клас може да са присъствени или дистанционни за децата извън София.

Курсове по български език за 7 клас

Ако изберете курсове по български език за 7 клас, бъдете уверени, че преподавателите ни работят с най-новите учебни материали и такива, които са доказано  добри.

Курсове по български език 3
За седмокласниците курсове по български език

Знаем, че 7 клас е една много важна година за избор на добра гимназия според желанията на децата, ( а доста често и на родителите J ).

По време на нашите курсове по български език задължително се дават домашни работи, които се предават от учениците и се връщат с поставена оценка и корекции.

В курса по български език задължително се включват 5 пробни изпита, които се точкуват и връщат на учениците с подробни указания към тях и насоки за допълнителна работа. Те са с формата на матурата и съобразени с изискванията на МОН за провеждане на НВО по български език след 7 клас. Вариантите за организирани курсове по български език могат да са два – присъствени курсове по български език или  дистанционни курсове по български език  за 7 клас.

Курсове по български език за 10 клас

Ако изберете курсове по български език за 10 клас, знайте, че учителите работят с извънкласни учебни материали и надграждат знанията на учениците.

Курсове по български език 4
За десетокласниците курсове по български език

Идеята на курсовете по български език е да се допълнят знанията от часовете по български език в училище и да се попълнят онези слаби моменти, които биха затруднили децата по време на изпита. В рамките на курсовете по български език, провеждани в Учебен център „Елит 89“, задължително се дават домашни работи, които се предават от учениците и се връщат с поставена оценка и корекции.

В курса по български език задължително се включват 5 пробни изпита, които се точкуват и връщат на учениците с подробни указания към тях и насоки за допълнителна работа. Те са с формата на матурата и съобразени с изискванията на МОН за провеждане на НВО по български език след 10 клас. Отново вариантите за организирани курсове по български език могат да са два – присъствени курсове по български език или дистанционни курсове по български език за 10 клас за децата извън София.

Курсове по български език за 12 клас

В  курсовете по български език за 12 клас преподавателите се съобразяват с формата на ДЗИ по български език за 12 клас, а също и с конкретния университет, в който ще кандидатстват зрелостниците.

Знаем, че 12 клас е една възлова година, най- важната година за избор на професия, респективно и ВУЗ, в който да се подготви младежът за тази професия.

Дават се задължително домашни работи, които се изискват от учениците и се връщат с поставена оценка и корекции.

В рамките на провежданите курсове по български език задължително се включват 5 пробни изпита, които се точкуват и връщат на учениците с подробни указания към тях и насоки за допълнителна работа. Те са с формата на матурата /ДЗИ-то/ и съобразени с изискванията на МОН за провеждане на ДЗИ по български език след 12 клас. Отново вариантите за организирани курсове по български език могат да са два – присъствени курсове по български език или дистанционни курсове по български език за 12 клас за младежите извън София.

Курсове по български език 5
За дванадесетокласниците курсове по български език

По време на курсовете по български език в Учебен център „Елит 89“ се залага на създаването на атмосфера, която гарантира спокойствие на децата и ги мотивира да придобиват нови знания. Основен приоритет в групите е добрият тон, духът на взаимопомощ, а не на последно място и приятелските взаимоотношения, които младежите изграждат и остават дори след завършване на дадения курс по български език, независимо в кой клас и каква форма на обучение е избрана.

Ако сте родител, който желае неговото дете да има твърда основа и перспектива за отлично представяне на изпитите по български език, Учебен център “Елит 89” ви предлага уникалната възможност да се присъедините към нашата общност на знание и успех. Нашите курсове са специално структурирани да отговорят на нуждите на всеки ученик, независимо в кой клас е той. При нас детето ви ще открие света на богатия български език, поднесен по начин, който вълнува, обогатява културно и подготвя за всяко бъдещо предизвикателство. В “Елит 89” вярваме, че всяко дете заслужава да достигне своя пълен потенциал, и сме тук, за да го направим възможно. Не пропускайте шанса да запишете вашето дете на курс, който ще положи основите на отличното му развитие в академичен, а и в професионален план. Вашият избор днес ще оформи утрешния успех на детето ви!