Курсове по български език

Дистанционни и присъствени курсове по български език

Български език – най-важният учебен предмет за всеки български ученик. Предмет, който изгражда общата култура и познания по роден език. Също така  това е и учебният предмет със задължителен изпит след всяка образователна степен в българското училище.

Учебен център „ Елит 89“ организира за курсове по български език за всички класове.

При нас може да намерите богат избор от курсове по български език, а именно:

  • Курсове по български език за 4 клас;
  • курсове по български език за 7 клас;
  • курсове по български език за 10 клас;
  • курсове по български език за 12 клас;
Курсът стартира при събрани 5 деца .

Освен това можем да организираме за всеки от останалите класове курсове по български език, стига да се съберат 5 деца за стартиране на група.

За страната можем да предложим дистанционни курсове по български език, а за София присъствени. Групите са от 5 до 12 максимум ученици. Цели се оптимално да се обхванат всички деца, да се усетят всички техни пропуски и слаби моменти в  усвояването на учебния материал.

Атмосферата, която цари е творческа, спокойна , целяща максимално да способства за творческата нагласа на децата и тяхната добра кондиция за учене.

 

Курсове по Български език

Курсове по български език за 4 клас

Курсове по Български език за 4 клас

Ако изберете курсове по български език за 4 клас, бъдете сигурни, че специалистите са добре подготвени начални преподаватели, търпеливи, добронамерени  с голям опит  и имащи отлични представяния на децата на подобни изпити , а също и състезания по български език . Организираните курсове по български език за 4 клас може да са присъствени или дистанционни за децата, извън София.

 

Курсове по български език за 7 клас

Ако изберете курсове по български език за 7 клас, бъдете уверени , че преподавателите работят с най- новите учебни материали и такива, които са доказано  добри.

Знаем, че 7 клас е една важна година, много важна година за избор на добра гимназия според желанията на децата, ( а доста често и на родителите J ).

Дават се задължително домашни работи, които се изискват от учениците и се връщат с поставена оценка и корекции.

В курсът задължително се включват 5 пробни изпита, които се точкуват и връщат на учениците с подробни указания към тях и насоки за допълнителна работа. Те са с формата на матурата и съобразени с изискванията на МОН за провеждане на НВО по български език след 7 клас. Вариантите за организиран курс могат да са два – присъствени курсове по български език или  дистанционни курсове по български език  за 7 клас.

Курсове по български език за 10 клас

Ако изберете курсове по български език за 10 клас, знайте , че учителите работят с извънкласни учебни материали и надграждат знанията на учениците. Идеята на курсовете по български език е да се допълнят знанията от часовете по български език в училище и да се попълнят онези слаби моменти, които биха затруднили децата по време на изпита. Дават се домашни работи, които се изискват от учениците и се връщат с поставена оценка и корекции.

В курсът задължително се включват 5 пробни изпита, които се точкуват и връщат на учениците с подробни указания към тях и насоки за допълнителна работа. Те са с формата на матурата и съобразени с изискванията на МОН за провеждане на НВО по български език след 10 клас. Отново вариантите за организиран курс могат да са два – присъствени курсове по български език или дистанционни курсове по български език за 10 клас за децата, извън София.

Курсове по български език за 12 клас

В  курсовете по български език за 12 клас, преподавателите се съобразяват с формата на ДЗИ по български език за 12 клас, а също и с конкретния университет, в който ще кандидатстват зрелостниците.

Знаем, че 12клас е една възлова година, най- важната година за избор на професия, респективно и ВУЗ, в който да се подготви младежът за тази професия.

Дават се задължително домашни работи, които се изискват от учениците и се връщат с поставена оценка и корекции.

В курсът задължително се включват 5 пробни изпита, които се точкуват и връщат на учениците с подробни указания към тях и насоки за допълнителна работа. Те са с формата на матурата /ДЗИ-то/ и съобразени с изискванията на МОН за провеждане на ДЗИ по български език след 12 клас. Отново вариантите за организиран курс могат да са два – присъствени курсове по български език или дистанционни курсове по български език за 12 клас за младежите ,извън София.

Основен приоритет в групите е добрият тон, духът на взаимопомощ, а не на последно място и приятелските взаимоотношения, които младежите изграждат и остават, и след завършване на дадения курс по български език, независимо в кой клас, и каква форма на обучение е избрана.