Пробен изпит по математика 7 клас

Настъпи моментът, когато Вашият пораснал седмокласник трябва да се яви на пробен изпит по математика 7 клас. Целта на всеки пробен изпит по математика 7 клас е ученикът да добие представа за атмосферата по време на изпит и особеностите, за които да следи и внимава, решавайки дадения тест. Поставен в условия на конкуренция, ученикът успява да види своите силни и слаби страни по време на всеки пробен изпит по математика 7 клас.

Пробен изпит по математика 7 клас 1
Пробен изпит по математика 7 клас за добри резултати

Важно е учениците да се държат във форма и точно нея поддържаме с всеки пробен изпит по математика 7 клас. Децата успяват да видят къде се намират на фона на техните връстници и да направят корекция в подготовката си, ако е нужно.

Когато едно дете за пръв път се яви на пробен изпит по математика 7 клас, то е под стрес, уплашено и не особено вярващо в себе си.

Дори резултатът от първия пробен изпит по математика 7 клас да не е особено висок, детето не трябва да се отказва, а да изгради нова оптимална програма за подготовка.

Всеки от месеците януари, февруари, март, април и май от настоящата учебна година, школа ЕЛИТ 89 организира и провежда пробен изпит по математика 7 клас. Предмет на тези ежемесечни пробни изпити  е да се установят знанията  на учениците и  нивото на подготвеност за външното оценяване . С всеки пробен изпит по математика 7 клас се установява  кои знания са трайни и къде са пропуските за попълване. Седмокласниците се намират в обстановка, максимално подобна на  изпитната. Нужно е да следят  за времето, което им остава до края на  изпита и да умеят да го разчитат правилно и рационално. Стресът е  фактор, с който децата се учат да се съобразяват и да преодоляват по- лесно. Полагайки пробен изпит по математика 7 клас, децата мерят сили с други седмокласници и усещат темпото, с което да работят по време на самия изпит.

Защо е важно е учениците да се явяват на такъв  пробен изпит по математика 7 клас, защото доста са случаите, в които ученикът, работейки цялото време по Първи модул, не успява да си пренесе верните отговори върху бланката за отговори. Така той загубва  всички точки от задачите в Първи модул – и на нерешените, а и  на вярно решените задачи. Това  е шок за него и  родителите му. В действителност явяването на такъв пробен изпит по математика 7 клас е фактор за самочувствието  на ученика по време на изпита.

Пробен изпит по математика 7 клас за ученици на Школа  “Елит-89”

Пробен изпит по математика 7 клас 2
Пробен изпит по математика 7 клас с правилните спосиби

Учениците, които се обучават при нас по математика правят  изпитите в групата, която посещават. Ако детето е записано само  по математика в школата, то може да се запише за изпит и по БЕЛ на записаните на сайта телефони или на [email protected]. Таксата за явяване на пробен изпит по математика 7 клас, когато ученикът не посещава курса е 40 лв. Деца, които са записани на курс по математика в нашата школа, правят пробен изпит по математика 7 клас по математика БЕЗПЛАТНО.

Пробен изпит по математика 7 клас за външни деца

Ученици, които не се готвят на курсове в нашата школа,но искат да се явят на пробен изпит по математика 7 клас , могат  да се запишат, като се обадят на тел: 0888002475 или като попълнят нашата електронна форма . Таксата за явяване на пробен изпит за деца, които не посещават курсове в Център “Елит-89”, е 40 лв. Може да се  направи и пакетно плащане на всичките 5 дати, за които е обявен пробен изпит по математика 7 клас, като така се ползва 2% отстъпка върху цялата сума. Плащането може да бъде направено по банков път на следната банкова сметка:

Първа Инвестиционна банка:    IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17
Титуляр : Учебен център Елит-89
Като основание за превода се записват трите имена на детето и за кой изпит се явява – дата и учебен предмет

Пробен изпит по математика 7 клас 3
Пробен изпит по математика 7 клас – за успешно взета матура

График за провеждане на пробен изпит по математика 7 клас офис Дружба1:  28.01 .2024г; 18.02. 2024 г ; 17.03. 2024 г.; 21.04. 2024 г.; 26.05. 2024 г.
График за провеждане на пробен изпит по математика 7 клас офис Дървеница:28.01 .2024г; 18.02. 2024 г ; 17.03. 2024 г.; 21.04. 2024 г; 26.05. 2024 г.
График за провеждане на пробен изпит по математика 7 клас офис Люлин: 28.01 .2024г; 18.02. 2024 г ; 17.03. 2024 г.; 21.04. 2024 г.; 26.05. 2024 г.

ВАЖНО! В школата пробен изпит по математика 7 клас се провеждат  от 14.00 ч, освен ако не е указан друг час за започване на изпита. Изпитите се провеждат по предварително  утвърден график в офисите на учебния център в квартали Дружба, Люлин и Дървеница. Задължително трябва да се провери в кой от офисите има изпит за дадена дата. Регистрацията за пробен изпит по математика 7 клас става чрез записване  по телефон 0888002475  и заплащане на таксата по  банковата сметка, дадена по- горе.

Пробен изпит по математика 7 клас може да бъде организиран в съботно-неделни или делнични дни.

РЕГИСТРАЦИЯ за пробен изпит по математика 7 клас.

Регистрация се прави по телефона и е продължава до изчерпване на местата -15 човека за определена дата. Регистрацията за пробен изпит по математика 7 клас се смята за успешна след преведена такса. Не се изпраща потвърждение по имейл след регистрация за пробен изпит по математика 7 клас. Такава може да се потвърди по телефона.

Всички записани ученици за пробен изпит по математика 7 клас се явяват направо на изпита на избраната дата , като носят със себе си пособия за чертане и химикалка.

Формат на  пробен изпит по математика 7 клас:

Пробен изпит по математика 7 клас 4
Успешно взет пробен изпит по математика 7 клас
  • Пробен изпит по математика 7 клас по математика се провеждат присъствено по формата на изпита по математика за НВО в края на 7. Клас. Изпитът съдържа общо 23 задачи. Продължителността  е 150 минути. Състои се от 18 задачи, които са със избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;2 задачи със свободен, 3 задачи със свободен отговор – учениците трябва да аргументират решенията си. Всеки пробен изпит по математика 7 клас е изготвен и се проверява от  преподаватели на учебен център ЕЛИТ – 89.
  • Проверка и оценка  на положения пробен изпит по математика 7 клас на всички , явили се ученици на определена дата, се извършва чрез точкуване с определените за всяка задача брой точки и превръщането им в оценка, според дадената от министерството скала. Всеки ученик, който е положил пробен изпит по математика 7 клас, знае колко важна е тази обратна връзка за следващите етапи от неговата подготовка.
  • Резултатите от съответния пробен изпит по математика 7 клас се обявяват до 10 работни дни след провеждането им, като се изпращат на мейл, даден преди началото на изпита на квесторите. На учениците се изпращат и ключ с верните отговори и за математиката – подробни решения на всички задачите от двата модула, след вече положен изпит.

За справки и записвания за пробен изпит по математика 7 клас[email protected]
За всеки  пробен изпит по математика 7 клас, знайте, че едни от най-добрите специалисти са подготвили темите и със сигурност ще ви бъдат дадени важни насоки и препоръки за оставащите дни до изпитите.
Запишете се на пробен изпит по математика 7 клас при нас!

Пробен изпит по математика 7 клас за ученици на Школа “Елит-89”

Пробен изпит по математика 7 клас за външни деца

РЕГИСТРАЦИЯ за пробен изпит по математика 7 клас

Формат на пробен изпит по математика 7 клас