Курсове по математика за 8 клас

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 8 КЛАС
 1. Цели изрази
 2. Основни геометрични фигури
 3. Линейни уравнения с едно неизвестно и свеждащи се към тях уравнения
 4. Модулни уравнения
 5. Линейни неравенства с едно неизвестно
 6. Параметрични уравнения и неравенства
 7. Общи задачи
 8. Еднакви триъгълници
 9. Успоредник. Видове успоредници
 10. Неравенства в триъгълника
 11. Трапец. Равнобедрен трапец
 12. Общи задачи
Квадратен корен
 1. Квадратен корен
 2. Свойства на квадратните корени
 3. Изнасяне и внасяне на множители извън и под квадратен корен
 4. Рационализиране на дроби
Квадратно уравнение
 1. Квадратен тричлен
 2. Решаване на непълни квадратни уравнения
 3. Формула за корените на ax2 + bx + c = 0
 4. Решаване на квадратно уравнение (Продължение)
 5. Съкратена формула за корените на ax2 + bx + c = 0
Вектори
 1. 2Вектор. Равенство на вектори
 2. Събиране и изваждане на вектори
 3. Умножение на вектор с число
 4. Общи задачи
 5. Средна отсечка в триъгълник
 6. Упражнение (Средна отсечка в триъгълник)
 7. Делене на дадена отсечка в дадено отношение
 8. Медицентър на триъгълник
 9. Упражнение (Медицентър на триъгълник)
 10. Средна основа на трапец
 11. Упражнение (Средна основа на трапец)
 12. Общи задачи
 13. Какво да запомним Задачи за самоконтрол
Функции
 1. Правоъгълна координатна система (Преговор)
 2. Упражнение (Правоъгълна координатна система)
 3. Понятието функционална зависимост. Начини на задаване
 4. Функции. Графики на функции
 5. Упражнение I (Функции)
 6. Упражнение II
 7. Линейна функция
 8. Упражнение (Линейна функция)
 9. Права пропорционалност
 10. Обратна пропорционалност
 11. Графика на обратната пропорционалност
 12. Упражнение (Права и обратна пропорционалност)
 13. Връзка между линейна функция, линейни уравнения и неравенства
 14. Функцията y = ax2
 15. Общи задачи Какво да запомним (Функции) Задачи за самоконтрол
Еднаквости
 1. Централна симетрия
 2. Еднаквост
 3. Осева симетрия
 4. Транслация
 5. Ротация
 6. Общи задачи
 7. Какво да запомним
 8. Задачи за самоконтрол
Системи линейни уравнения с две неизвестни
 1. Уравнения с две неизвестни
 2. Линейни уравнения с две неизвестни
 3. Системи линейни уравнения с две неизвестни. Графично решаване
 4. Решаване на системи линейни уравнения чрез заместване
 5. Решаване на системи линейни уравнения чрез събиране
 6. Упражнение (Решаване на системи линейни уравнения)
 7. Приложение на системи линейни уравнения при моделиране
 8. Упражнение (Задачи за построение)
 9. Геометрично място на точките, от които дадена отсечка се вижда под даден ъгъл
 10. Геометрично място на точките, от които дадена отсечка се вижда под даден ъгъл. Приложения
 11. Геометрични места на точки
 12. Метод на геометричните места при решаване на задачи за построение
Годишен преговор
 1. Квадратен корен
 2. Квадратен тричлен
 3. Графики на функции и на уравнения
 4. Системи линейни уравнения с две неизвестни
 5. Системи линейни неравенства с едно неизвестно
 6. Забележителни точки в триъгълника
 7. Вписан и описани многоъгълници

Финансови условия и такси

Стойността на курса по Математика за 8 клас може да се заплати еднократно или на пет вноски по следния график:
През I и II срок /от 15 септември до 30 юни/ – 120 уч.ч. (30 занятия по 4 учебни часа): Такса 1500 лева
При записване и запазване на място за  учебен предмет математика се внася депозит в размер на 100 лева, който се приспада от последната вноска.

 • І вноска: 280 лв. – до 5 септември
 • II вноска: 280 лв. – до 5 октомври
 • III вноска: 280 лв. – до 5 ноември
 • IV вноска: 280 лв. – до 5 януари
 • V вноска : 280 лв. – до 5 март

За два учебни  предмета / БЕЛ и МАТЕМАТИКА / през  I и II срок /от 25 септември до 30 юни / 240 уч.ч. (60 занятия по 4 учебни часа)

Такса: 3000 лв. – за БЕЛ и МАТЕМАТИКА. Депозит в размер на 180 лева.

 Възможност за плащане на пет вноски:

 • І вноска: 470 лв. –  до 5 септември
 • II вноска :470 лв – до 5 октомври
 • ІII вноска: 470 лв. – до 5 ноември
 • ІV вноска: 470 лв. – до 5 януари
 • V вноска: 470 лв. – до 5 февруари
 • VI вноска: 470 лв. – до 5 март

По време на курса по математика за 8 клас ще се провеждат 5 пробни изпита, които са включени в часовете! При необходимост учениците могат да посещават извънредни часове, които се заплащат допълнително.

Отстъпки:

Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

 • при заплащане на цялата сума за годината– 5% отстъпка от таксата
 • 5% отстъпка за варианта “Водя приятел”
 • При записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те посещават  yчебния център едновременно:

– второто дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

– третото дете ползва 10% отстъпка от такса „Обучение”

 • при ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученика ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”
 • Забележка: Курсистът ползва само една от възможните отстъпки.

Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 юни всяка предходна учебна година за следващата.

Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:           IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

Като основание се записват трите имена на детето и курсът, за който се заплаща. При въпроси, моля позвънете на тел 0888002475