Курсове по математика за 10 клас

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА
10 КЛАС ПОДГОТОВКА ЗА НВО

1. Функции
2. Системи уравнения
3. Подобни триъгълници
4. Рационални неравенства
5. Метрични зависимости
6. Тригонометрични функции
7. Тест.
8. Ирационални изрази
9. Преобразуване на ирационални изрази
10. Ирационални уравнения с един квадратен радикал
11. Ирационални уравнения с два квадратни радикала
12. Решаване на ирационални уравнения чрез полагане
13. Тест.

Прогресии

14. Числови редици
15. Аритметична прогресия.
16. Свойства на аритметичната прогресия
17. Сбор на първите n члена на аритметична прогресия
18. Геометрична прогресия
19. Свойства на геометричната прогресия
20. Сбор на първите n члена на геометрична прогресия
21. Комбинирани задачи от аритметична и геометрична прогресия
22. Проста лихва. Сложна лихва
23. Практически задачи, свързани с лихви
24. Тест

Функции

25. Описателна статистика
26. Централни тенденции – средноаритметично, медиана и мода
27. Квартили и петчислeно представяне на данни
28. Тригонометричните функции синус, косинус, тангенс и котангенс в интервала [0°; 180°]
29. Основни тригонометрични тъждества в интервала [0°; 180°]
30. Таблица за стойностите на тригонометричните функции от някои специални ъгли в интервала [0°; 180°].
31. Синусова теорема
32. Решаване на произволен триъгълник с помощта на синусова теорема. Основни задачи
33. Косинусова теорема
34. Решаване на произволен триъгълник с помощта на косинусова теорема. Основни задачи
35. Формули за медиани на триъгълник. Формули за ъглополовящи на триъгълник
36. Формули за лице на триъгълник
37. Тест.

Основни геометрични фигури

38. Прави и равнини в пространството. Взаимно положение на две прави
39. Взаимно положение на права и равнина. Перпендикулярност на права и равнина
40. Ортогонално проектиране. Ъгъл между права и равнина
41. Взаимно положение на две равнини. Ъгъл между две равнини
42. Права призма
43. Пирамида
44. Прав кръгов цилиндър
45. Прав кръгов конус
46. Сфера и кълбо
47. Преговор върху 8, 9 и 10 клас
48. НВО – 2021 год.
49. НВО – 2022 год,
50 . Пробни матури

Стойността на курса по МАТЕМАТИКА 10 клас може да се заплати еднократно или на шест равни вноски по следния график: Курса по МАТЕМАТИКА през I и II срок /от 25 септември до 15 юни/ - 120 уч.ч. (30 занятия по 4 учебни часа): 1320 лв. При заявление за запазване на място от 1 юни предходната учебна година 100 лв. депозит за един курс , който депозит се приспада от първата вноска:


І вноска: 330 лв. – до 5 септември;
ІІ вноска: 330 лв. – до 5 ноември;

III вноска: 330 лв.- до 5 януари;
IV вноска330 лв. - до 15 март

За два учебни предмета / БЕЛ и МАТЕМАТИКА / през I и II срок /от 25 септември до 15 юни / 240 уч.ч. (60 занятия по 4 учебни часа) Такса: 2640 лв. – за БЕЛ и МАТЕМАТИКА Възможност за плащане на 8 вноски:

І вноска: 330 лв. – до 5 септември
ІI вноска: 330 лв. – до 5 октомври
ІІІ вноска: 330лв. – до 5 ноември
ІV вноска: 330 лв. – до 5 януари
V вноска: 330 лв. – до 5 февруари
VI вноска: 330 лв. – до 5 март

VII вноска: 330 лв. - до 5 април

VIII вноска: 330 лв. - до 5 май

По време на курса ще се провеждат 5 пробни изпита, които са включени в часовете! При необходимост учениците могат да посещават извънредни часове, които се заплащат допълнително.


Отстъпки:

Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

  • при заплащане на цялата сума за годината– 5% отстъпка от таксата
  • 5% отстъпка за варианта “Водя приятел”
  • При записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те посещават  yчебния център едновременно:

– второто дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

– третото дете ползва 10% отстъпка от такса „Обучение”

  • при ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученика ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”
  • Забележка: Курсистът ползва само една от възможните отстъпки.

Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 юни всяка предходна учебна година за следващата.

Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:           IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

Като основание се записват трите имена на детето и курсът, за който се заплаща. При въпроси, моля позвънете на тел 0888002475