Курсове по български език за 11 клас

Курсове по български език за 11 клас

Курсове по български език за 11 клас

Курсове по български език за 11 клас
Курсове по български език за 11 клас

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС


ЛИТЕРАТУРА
1. Димитър Талев. „Железният светилник“.
2. Алеко Константинов. „Бай Ганьо журналист“.
3. Станислав Стратиев. „Балкански синдром“.
4. Иван Вазов. „Паисий“.
5. Никола Вапцаров. „История“.
6. Йордан Радичков. „Ноев ковчег“.
7. Христо Ботев. „Борба”.
8. Елин Пелин. „Андрешко“.
9. Христо Смирненски. „Приказка за стълбата“.
10. Христо Ботев. „До моето първо либе“.
11. Иван Вазов. „Новото гробище над Сливница“.
12. . Емилиян Станев. „Крадецът на праскови“.
13. Иван Вазов. „При Рилския манастир“.
14. Пейо Яворов. „Градушка“.
15. Пенчо Славейков. „Спи езерото“.
16. Есе по житейски проблем.
17. Интрерпретативно съчинение по проблем върху една художествена творба.


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК1. Правоговорна норма.
2. Правописна норма.
3. Граматични норми.
4. Пунктуационна норма.
5. Публично изказване по научен проблем.
6. Конспект. Конспект на научен текст.
7. Реферат.

КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС
КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

Финансови условия

 • Стойността на курса по български език за 11 клас може да се заплати еднократно или на четири вноски по следния график:
  През I и II срок /от 15 септември до 30 юни/ – 120 уч.ч. (30 занятия по 4 учебни часа): Такса 1700 лева
  При записване и запазване на място за  учебен предмет БЕЛ се внася депозит в размер на 100 лева с последващи вноски :
 • І вноска: 400 лв. – до 5 септември
 • II вноска: 400 лв. – до 5 ноември
 • III вноска: 400 лв. – до 5 януари
 • IV вноска : 400 лв. – до 5март  

За два учебни  предмета / БЕЛ и МАТЕМАТИКА / през  I и II срок /от 25 септември до 30 юни / 240 уч.ч. (60 занятия по 4 учебни часа)

Такса: 3400 лв. – за БЕЛ и МАТЕМАТИКА – депозит 400 лева

 Възможност за плащане на шест вноски:

 • І вноска: 500 лв. –  до 5 септември
 • II вноска :500 лв – до 5 октомври
 • ІII вноска: 500 лв. – до 5 ноември
 • ІV вноска: 500 лв. – до 5 януари
 • V вноска: 500 лв. – до 5 февруари
 • VI вноска: 500 лв. – до 5 март

     По време на курса ще се провеждат 5 пробни изпита, които са включени в часовете! При необходимост учениците могат да посещават извънредни часове, които се заплащат допълнително.

 • Отстъпки:

  Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

  • при заплащане на цялата сума за годината– 5% отстъпка от таксата
  • 5% отстъпка за варианта “Водя приятел”
  • При записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те посещават  yчебния център едновременно:

  – второто дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

  – третото дете ползва 10% отстъпка от такса „Обучение”

  • при ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученика ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”
  •      Забележка: Курсистът ползва само една от възможните отстъпки.

  Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 юни всяка предходна учебна година за следващата.

  Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:           IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

  Като основание се записват трите имена на детето и курсът, за който се заплаща. При въпроси, моля позвънете на тел 0888002475