Инвестирай в бъдещето на детето си!

Курсове по математика

Всеки родител на ученик в даден момент от развитието на неговото дете се е сблъсквал с дилемата за избор на курсове по математика при подготовка за матура – дали в 4 клас или в 7 , 12 сега вече и в 10.

Учебен център „ Елит 89“ предлага на вниманието на  родителите и техните деца курсове по математика за всички класове. Курсът стартира при събрани 5 деца .

При нас може да намерите богат избор от курсове по математика, а именно:

 • Курсове по математика за 4 клас;
 • курсове по математика за 7 клас;
 • курсове по математика за 10 клас;
 • курсове по математика за 12 клас;

Дистанционни и присъствени курсове по математика

Курсове по математика 1- групови
Курсове по математика – дистанционни и присъствени

Освен това можем да организираме за всеки от останалите класове курсове по математика, стига да се съберат 5 деца за стартиране на група.

За страната можем да предложим дистанционни курсове по математика, а за София присъствени. Групите са от 5 до 12 максимум ученици. Цели се оптимално да се обхванат всички деца, да се усетят всички техни пропуски и слаби моменти в  усвояването на учебния материал.

Атмосферата, която цари е творческа, спокойна , целяща максимално да способства за творческата нагласа на децата и тяхната добра кондиция за учене.

Курсове по математика за 4 клас

Ако изберете курсове по математика за 4 клас, бъдете сигурни, че специалистите са добре подготвени начални преподаватели, търпеливи, добронамерени  с голям опит  и имащи отлични представяния на децата на подобни изпити , а също и състезания по математика .Организираните курсове по математика за 4 клас може да са присъствени или дистанционни за децата, извън София.

Курсове по математика за 7 клас

Курсове по математика 2- съобразени с формата на матура
Курсове по математика – най-нови учебни материали

Ако изберете курсове по математика за 7 клас, бъдете уверени , че преподавателите работят с най- новите учебни материали и такива, които са доказано методически добри.

Знаем, че 7 клас е една важна година, много важна година за избор на добра гимназия според желанията на децата, ( а доста често и на родителите J ).

Дават се задължително домашни работи, които се изискват от учениците и се връщат с поставена оценка и корекции.

В курсът задължително се включват 5 пробни изпита, които се точкуват и връщат на учениците с подробни указания към тях и насоки за допълнителна работа. Те са  с формата на матурата и съобразени с изискванията на МОН за провеждане на НВО по математика след 7 клас. Вариантите за организиран курс могат да са три – присъствени курсове по математика, дистанционни курсове по математика  или дигитални курсове по математика  за 7 клас за децата извън София.

Дигитални курсове по математика

Дигиталните курсове по математика  са готов продукт, много търсен от деца спортисти, които са повечето време на тренировки, на състезания в страната или в чужбина. Те са активно спортуващи и с много ограничено и плаващо свободно време за подготовка за изпитите. Подчертаваме, че това са видеа, записани върху работа със сборници, надграждащи уроците в училище. Не са повторение на урочните единищи, а са по- високо ниво на подготовка. Те са с достатъчна продължителност, за да бъдат разбрани и усвоени, и текстовите задачи, и геометричните, а също и останалите типове задачи, учени в 7 клас.

Курсове по математика за 10 клас

Курсове по математика 3-извънкласни учебни материали
Курсове по математика -надграждане знанията на учениците

Ако изберете курсове по математика за 10 клас, знайте , че учителите работят  с извънкласни учебни материали и надграждат знанията на учениците. Идеята на курсовете по математика е да се допълнят знанията от часовете по математика в училище и да се попълнят онези слаби моменти, които биха затруднили децата по време на изпита. Дават се домашни работи, които се изискват от учениците и се връщат с поставена оценка и корекции.

В курсът задължително се включват 5 пробни изпита, които се точкуват и връщат на учениците с подробни указания към тях и насоки за допълнителна работа. Те са  с формата на матурата и съобразени с изискванията на МОН за провеждане на НВО по математика след 10 клас. Отново вариантите за организиран курс могат да са два – присъствени курсове по математика  или  дистанционни курсове по математика  за 10 клас за децата, извън София.

Курсове по математика за 12 клас

При избор на  курсове по математика за 12 клас, бъдете сигурни , че преподавателите се съобразяват с формата на ДЗИ по математика 12 клас, а също и с конкретния университет, в който ще кандидатстват зрелостниците.

Знаем, че 12клас е една възлова година, най- важната година за избор на професия, респективно и ВУЗ, в който да се подготви младежът за тази професия.

Дават се задължително домашни работи, които се изискват от учениците и се връщат с поставена оценка и корекции.

В курсът задължително се включват 5 пробни изпита, които се точкуват и връщат на учениците с подробни указания към тях и насоки за допълнителна работа. Те са  с формата на матурата /ДЗИ-то/ и съобразени с изискванията на МОН за провеждане на ДЗИ по математика след 12 клас. Отново вариантите за организиран курс могат да са два – присъствени курсове по математика  или  дистанционни курсове по математика  за 12 клас за младежите ,извън София.

Основен приоритет в групите е добрият тон, духът на взаимопомощ, а не на последно място и приятелските взаимоотношения, които децата изграждат и остават, и след завършване на дадения курс по математика, независимо в кой клас, и каква форма на обучение е избрана.

Видове курсове по математика, които предлагаме

Курсове по математика 4-присъствени и дистанционни
Курсове по математика -избор на подходящ вариант

Отново да се върнем на вариантите за избор на подходящ курс по математика на Вашето дете.

Те са:

 • Присъствени курсове по математика за 4 клас;
 • Дистанционни курсове по математика за 4 клас;
 • Присъствени курсове по математика за 7 клас;
 • Дистанционни курсове по математика за 7 клас;
 • Дигитални курсове по математика за 7 клас;
 • Присъствени курсове по математика за 10 клас;
 • Дистанционни курсове по математика за 10 клас;
 • Присъствени курсове по математика за 12 клас;
 • Дистанционни курсове по математика за 12 клас .

Ще се радваме да запишете Вашето дете при нас и ще се раздадем максимално, за да напредне то по математика, да добие увереност, да постигне максимален резултат на изпита, за който се готви и да успее да постигне своята цел.

 

Дистанционни и присъствени курсове по математика

Курсове по математика за 4 клас

Курсове по математика за 7 клас

Дигитални курсове по математика

Курсове по математика за 10 клас

Курсове по математика за 12 клас

Видове курсове по математика, които предлагаме