Курсове за 10-ти клас


УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 10 клас


1.       Функция, Графика, Системи уравнения, неравенства

2.       Подобни триъгълници. Метрични зависимости

3.       Ирационални изрази. Преобразуване на ирационални изрази

4.       Преобразуване на ирационални изрази чрез рационализиране

5.       Преобразуване на ирационални изрази

6.       Ирационални уравнения с един квадратен радикал.

7.       Ирационално уравнение с два радикала.

8.       Ирационални уравнения, които се решават с полагане.

9.       Числови редици. Начини на задаване

10.    Числови редици Монотонност

11.    Аритметична прогресия. Формула за общия член

12.    Свойства на аритметична прогресия

13.    Формула за сбора на първите n члена на аритметична прогресия.

14.    Обобщение и контролен тест.

15.    Геометрична прогресия. Формула за обшия член.

16.    Свойства на геометрична прогресия

17.    Формула за сбора на първите n члена на геометрична прогресия.

18.    Геометрична прогресия Упражнение

19.    Комбинирани задачи от аритметична и геометрична прогресия.

20.    Аритметична и геометрична прогресия. Приложение.

21.    Проста лихва. Сложна лихва

22.    Практически задачи, свързани с понятието лихва.

23.    Финансова математика

24.    Описателна статистика

25.    Централна тенденция. Средно аритметично, мода и медиана.

26.     Тригонометрични функции синус, косинус, тангенс и котангенс

в интервал

27.   Основни тригонометрични тъждества в

28.    Таблица със стойностите на някои специални ъгли в

29.    Синусова теорема

30.    Решаване на произволен триъгълник със синусова теорема Основни задачи.

31.    Косинусова теорема.

32.    Решаване на произволен триъгълник с помощта на косинусова теорема. Основни задачи.

33.    Формули за медиани на триъгълник. Формули за ъглополовящи.

34.    Формули за лице на триъгълник.

35.     Прави и равнини в пространството. Основни аксиоми на стереометрията.

36.    Взаимно положение на две прави и ъгъл между тях.

37.    Взаимно положение на права и равнина. Перпендикулярност на права  и равнина

38.    Аксиоматичен подход в науката. Не Евклидови геометрии.

39.    Ортогонално проектиране. Теорема за трите перпендикуляра

40.    Ъгъл между права и равнина

41.    Взаимно положение на две равнини. Успоредни равнини.

42.    Ъгъл между две равнини. Перпендикулярни равнини.

43.    Права призма

44.    Пирамида

45.    Многостен

46.    Прав кръгов цилиндър.

47.    Прав кръгов конус.

48.    Ротационни тела упражнение.

49.    Сфера и кълбо

50.    Комбинации от тела Вписани сфери

51.    Комбинации от тела описани сфери

52.    Тъждествени преобразувания на изрази

53.    Уравнения

54.    Системи уравнения с две неизвестни.

55.    Неравенства и системи неравенства с едно неизвестно

56.    Функции

57.    Окръжност

58.    Решаване на триъгълник.

59.    Решаване на четириъгълник.

60.    Лица на геометрични фигури

61.    Комбинаторика, вероятности, статистика


Финансови условия


Групово обучение


Стойността на курса по БЕЛ може да се заплати еднократно или на шест равни вноски по следния график:

 

 Курса по БЕЛ през I и II срок  - 130 уч.ч.

 При заявление за запазване на място от 1 юни предходната учебна година  100 лв. депозит за един курс , който депозит се приспада от първата вноска:

 Такса 1200 лева.

 • І вноска: 200 лв. –  до 5 септември
 • ІI вноска: 200 лв. – до 5 октомври
 • ІІІ вноска: 200 лв. – до 5 ноември
 • ІV вноска: 200 лв. – до 5 януари
 • V вноска: 200 лв. – до 5 февруари
 • VI вноска: 200 лв. – до 5 март

 

 Стойността на курса по  МАТЕМАТИКА  може да се заплати еднократно или на шест равни вноски по следния график:

 

 Курса по МАТЕМАТИКА  през I и II срок - 130 уч.ч.

  При заявление за запазване на място от 1 юни предходната учебна година  100 лв. депозит за един курс , който депозит се приспада от първата вноска:

Такса 1200 лева.

 • І вноска: 200 лв. –  до 5 септември
 • ІI вноска: 200 лв. – до 5 октомври
 • ІІІ вноска: 200 лв. – до 5 ноември
 • ІV вноска: 200 лв. – до 5 януари
 • V вноска: 200 лв. – до 5 февруари
 • VI вноска: 200 лв. – до 5 март

   

  За два учебни  предмета / БЕЛ и МАТЕМАТИКА / през  I и II срок  260 уч.ч.

  При заявление за запазване на място от 1 юни предходната учебна година  200 лв. депозит за един курс , който депозит се приспада от първата вноска:

   

  Такса: 2200 лв. – за БЕЛ и МАТЕМАТИКА 

    Възможност за плащане на шест вноски: 

  • І вноска: 440 лв. –  до 5 септември
  • ІI вноска: 440 лв. – до 5 октомври
  • ІІІ вноска: 440 лв. – до 5 декември
  • ІV вноска: 440 лв. – до 5 януари
  • V вноска: 440 лв. – до 5 февруари

   

   По време на курса ще се провеждат 5 пробни изпита, които са включени в часовете! При необходимост учениците могат да посещават извънредни часове, които се заплащат допълнително.


  Индивидуално обучение

  Учебният център предлага индивидуално обучение за ученици при такса 50 лв. за 90-минутно заняние.  Онлайн дистанционно обучение в групи за страната,

  по определен седмичен график - таксите са както при групово обучение


  Отстъпки:

   

   Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

   

  • при заплащане на цялата сума за годината – 5% отстъпка от такса „Обучение”, което е както следва:   

     

       - за 10 клас – 60 лв. за един курс или 120 лв. за двата курса

      

   

  • при записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те посещават  yчебния център едновременно: 

       - второто дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

       - третото дете ползва 10% отстъпка от такса „Обучение”

   

  • 5% отстъпка за варианта "Водя приятел"

   

  • при ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученикът ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

   

       Забележка: Курсистът ползва само една от възможните отстъпки.

   

       Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 юни всяка предходна учебна година за следващата.

   

       Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:                      IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17