За нас

Инвестирай в бъдещето на детето си!

Офиси

ж.к. Сердика, ул. „Княз Борис I“ 81

ж.к. Люлин, ул. „Добри Немиров“ 5А

ж.к. Дружба 1, ул. „Туше Делииванов“ 11

За нас

Кои сме ние?

Преподавателите на  „Елит 89“ са с богат педагогически опит и са едни от водещите в своята научна дисциплина. Целта ни е оптимално да съчетаем  европейските и световни стандарти в образованието с държавните образователни изисквания.

 

    Нашето предимство е работата в малки групи, която дава възможност за обучение, близко до индивидуалното, за диференциран подход и контрол на учебния процес, както от страна на преподавателя, така и активното участие от страна на родителя.

 

    От най- ранна детска възраст е нужно да се насочва образованието и възпитанието на децата към тяхното пълноценно развитие и активно участие в живота на глобализиращия се свят.


     Това поставя пред нас следните задачи:

 

 • Възпитаване на самочувствие и самоувереност в собствените сили
 • Развиване на умения за работа в екип, въображение и творчество
 • Формиране на активна позиция към себе си и обществото
 • Възпитание на толерантност към различията в света

 

     За да постигнем тези задачи ние:

 

 • Поставяме обучаемия в центъра на образователния и възпитателен процес и превръщането му в активна страна на обучението
 • Подтикваме обучаемия към изследване и логическо мислене
 • Подпомагаме учениците да изграждат позитивни отношения и ги учим на добродетели като толерантност, честност, отговорност, взаимопомощ и др.
 • Постоянно ги поощряваме да дават най-доброто от себе си в обучителния процес
 • Организираме стимулираща среда, с подходящ интериор както за обучителните така и за затвърждаващите знания

Екип

Юлия Каменовска

 • Директор и преподавател по математика.
 • Завършила математическа гимназия „Академик Иван Ценов“, град Враца.
 • Завършила математика в СУ „Св. Климент Охридски“, магистър.
 • Следдипломна квалификация по информатика към СУ „Св. Климент Охридски“.
 • Предишна месторабота: преподавател в Zlatarski International School.
 • Автор на електронен курс по математика за 7-ми клас към Център за образователни инициативи, гр. София, създаден от Цветан Цветански, Петър Цветков и Емил Джасим.
 • Автор на дигитален курс по математика за подготовка за матура 7 ,10  и 12 клас, към учебен център „Елит 89“

Надя Русева

 • Координатор учебен център.
 • Висше образование  СУ „Свети  Климент  Охридски“, специалност: Педагогика, втора специалност: Български език и литература; ФОП – Реторика.

 • Образователно-квалификационна степен: Магистър; IV ПКС.
 • Следдипломна квалификация: Информационно осигуряване на бизнеса – ХТМУ – град София.
 • Владее английски език, руски език, немски език.
 • В момента работи в 108 СУ „Никола  Беловеждов“ - град София, като Старши начален учител и Председател на МО.
 • Има различни сертификати от обучения на професионална тематика.
 • Нейните  ученици участват в различни национални състезания и се представят отлично с максимален брой точки и грамоти. Любим учител, прекрасен педагог и отличен професионалист.


Добринка Тошева

 • Преподавател по математика.
 • Завършила математика в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Обучение по математика в училище“.
 • Дългогодишен учетел с над 10 години трудов стаж в ОУ „Захари Стоянов“ (гр. Пловдив), 140 СОУ „Иван Богоров“ (гр. София), Национална финансово-стопанска гимназия (гр. София).

Ирена Нецова

 • Преподавател по български език и литература.
 • Завършила СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по българска филология.
 • Подготвя кандидат-гимназисти и кандидат-студенти за матура по БЕЛ и кандидатстване в университет.

Ангел Ангелов

 • Преподавател по английски език.
 • Завършил английска филология във Великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий“.
 • Предишна работа като Модератор на уебсайт за Конектум ЕООД.
 • Предишна работа като Библиотекар в Централната университетска библиотека за ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
 • Учил в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“.
 • Преводач на книги от английски на български.
 • Носител на редица национални награди за превод на поезия.

Линкове